Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Skillbox:

Κωδικός Ασφαλείας*

Εισάγετε το email σας και τον κωδικό πρόσβασης σας για να συνδεθείτε στο Skillbox:

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: