Φεύγουμε για #summer_camp με -30% σε όλα τα σεμινάρια και cerificates του Skillbox!
Κλείσε θέση έως 31/07

Online Σεμινάρια Οργάνωση & Διοίκηση

Γίνετε το ιδανικό στέλεχος παρακολουθώντας online σεμινάρια για θέματα όπως Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Project Management, HRM – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρηματικότητα, Γραμματειακή Υποστήριξη κ.ά. 

Νέα | Οργάνωση & Διοίκηση

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: