Εταιρική Εκπαίδευση

Online σεμινάρια και μαθήματα από εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγοράς.

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Εμπιστεύτηκαν το Skillbox

Μια εταιρεία που πιστεύει στους ανθρώπους της, πιστεύει και στο επιτυχημένο μέλλον της.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν καθημερινά με ιλιγγιώδη ταχύτητα, στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ο άνθρωπος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας.

Οι εταιρείες που έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα ενός πλήρως ενημερωμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού, στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μια εταιρεία που πιστεύει στους ανθρώπους της, πιστεύει και στο επιτυχημένο μέλλον της.

Το SKILLBOX λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, δημιουργεί πακέτα ενδοεπιχειρησιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού και το διαθέσιμο χρόνο τους, με κοινό παρονομαστή την απόλυτη ευελιξία.

Κατηγορίες Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες εκπαίδευσης που παρέχονται από το SKILLBOX, με την ενδεικτική τους θεματολογία είναι οι εξής:

Business Management

 • Επιχειρηματικός και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Νομοθετική και Κανονιστική συμμόρφωση
 • Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος - Απάτη (Fraud)
 • Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων
 • Λαμβάνοντας πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις τρίτων
 • Κοστολόγηση. Βασικές έννοιες - ορισμοί. Βασικές κοστολογικές διαδικασίες
 • Διαχείριση αποθεμάτων (Logistic Management)
 • Δημιουργική μείωση εξόδων και έλεγχος κόστους
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας (Ν.Σ.Λ.)
 • Οι προϋπολογισμοί ως εργαλείο προγραμματισμού και κατάρτιση προϋπολογισμών
 • Δείκτες Κερδοφορίας, Ρευστότητας και Αποδοτικότητας

Πωλήσεις

 • Επαγγελματίας πωλητής: Δεξιότητες, νοοτροπία και τεχνικές
 • Εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις μέσω τηλεφώνου
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
 • Time Management
 • Everyday sales: Δεξιότητες πωλήσεων για όλους
 • Πωλητής καταστήματος λιανικής
 • Πωλητής B2B
 • Σύγχρονος πωλητής και απομακρυσμένη πώληση
 • Key Account Management
 • Key Account Management
 • Advanced seminar: Πουλώντας σύμφωνα με τον τύπο προσωπικότητας
 • Advanced seminar: Κλείσιμο της πώλησης και επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Digital Marketing

 • Δημιουργία Στρατηγικής Digital Marketing (OKR μεθοδολογία)
 • Διαχείριση περιεχομένου σε Social Media (Facebook, Instagram, κ.α.)
 • Διαχείριση διαφημίσεων (Facebook Business Manager, Pinterest Ads, LinkedIn Ads, κ.α.)
 • Διαχείριση διαφημίσεων μέσω Google Ads (Search, Shopping, Display, Video)
 • Web Analytics & Reporting (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio)
 • Website Basics (UX, SEO & Google My Business)

Ψυχολογία

 • Σχέσεις εργαζομένων και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού (bullying) στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση εργασιακού στρες
 • Εμπλοκή και κινητοποίηση εργαζομένων
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής
 • Αξιολόγηση εργασιακής απόδοσης και ανάπτυξη καριέρας
 • Αυτοέλεγχος και αυτορρύθμιση συμπεριφοράς

Κατηγορίες Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες εκπαίδευσης που παρέχονται από το SKILLBOX, με την ενδεικτική τους θεματολογία είναι οι εξής:

Business Management

 • Επιχειρηματικός και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Νομοθετική και Κανονιστική συμμόρφωση
 • Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος - Απάτη (Fraud)
 • Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων
 • Λαμβάνοντας πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις τρίτων
 • Κοστολόγηση. Βασικές έννοιες - ορισμοί. Βασικές κοστολογικές διαδικασίες
 • Διαχείριση αποθεμάτων (Logistic Management)
 • Δημιουργική μείωση εξόδων και έλεγχος κόστους
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας (Ν.Σ.Λ.)
 • Οι προϋπολογισμοί ως εργαλείο προγραμματισμού και κατάρτιση προϋπολογισμών
 • Δείκτες Κερδοφορίας, Ρευστότητας και Αποδοτικότητας

Πωλήσεις

 • Επαγγελματίας πωλητής: Δεξιότητες, νοοτροπία και τεχνικές
 • Εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις μέσω τηλεφώνου
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
 • Time Management
 • Everyday sales: Δεξιότητες πωλήσεων για όλους
 • Πωλητής καταστήματος λιανικής
 • Πωλητής B2B
 • Σύγχρονος πωλητής και απομακρυσμένη πώληση
 • Key Account Management
 • Key Account Management
 • Advanced seminar: Πουλώντας σύμφωνα με τον τύπο προσωπικότητας
 • Advanced seminar: Κλείσιμο της πώλησης και επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Digital Marketing

 • Δημιουργία Στρατηγικής Digital Marketing (OKR μεθοδολογία)
 • Διαχείριση περιεχομένου σε Social Media (Facebook, Instagram, κ.α.)
 • Διαχείριση διαφημίσεων (Facebook Business Manager, Pinterest Ads, LinkedIn Ads, κ.α.)
 • Διαχείριση διαφημίσεων μέσω Google Ads (Search, Shopping, Display, Video)
 • Web Analytics & Reporting (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio)
 • Website Basics (UX, SEO & Google My Business)

Ψυχολογία

 • Σχέσεις εργαζομένων και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού (bullying) στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση εργασιακού στρες
 • Εμπλοκή και κινητοποίηση εργαζομένων
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής
 • Αξιολόγηση εργασιακής απόδοσης και ανάπτυξη καριέρας
 • Αυτοέλεγχος και αυτορρύθμιση συμπεριφοράς

Oφέλη online εκπαίδευσης

Η online ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση προσφέρει ποικίλα οφέλη, τα οποία θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως εξής:

 • Ο καινοτομικός της τρόπος λειτουργίας οδηγεί σε εκμηδένιση αποστάσεων και εξόδων μετακίνησης
 • Χαρακτηρίζεται από ευελιξία στον προγραμματισμό των online συναντήσεων
 • Οδηγεί σε κοινωνικοποίηση του προσωπικού των εταιρειών και ειδικότερα εκείνων που έχουν γεωγραφική διασπορά
 • Προβαίνει σε βελτίωση του εταιρικού περιβάλλοντος
 • Συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων
 • Δεν είναι έξοδο, απεναντίας αποτελεί επένδυση στο προσωπικό της εταιρείας
 • Εκπίπτει ως φορολογική δαπάνη
 • Μειώνει την προκαταβολή φόρου της επόμενης χρήσης

Σας περιμένουμε να καταρτίσουμε από κοινού, το βέλτιστο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό της επιχείρησης σας, σε συνεργασία με τους καταξιωμένους επαγγελματικά εισηγητές του SKILLBOX.

Εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο τους όπως η MYTILINEOS, ΒΙΑΝΕΞ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, DUROSTICK & VIMAR, μας έχουν ήδη εμπιστευθεί την εκπαίδευση του προσωπικού τους, προσδίδοντας ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία στην πλατφόρμα του SKILLBOX, αποτελώντας ταυτόχρονα εγγυητές των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Θα χαρούμε να μιλήσουμε το συντομότερο.

Φόρμα προσφοράς εκπαίδευσης

v
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: