Γιώργος Βλαχάβας

Μηχανικός Πληροφορικής - Ερευνητής Α.Π.Θ.

Ο Γιώργος Βλαχάβας είναι Μηχανικός Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη Διασφάλιση Ποιότητας όσο και στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Έχει ασχοληθεί με το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Λογισμικού, με συνεισφορές στο χώρο του Ελεύθερου Λογισμικου, με σημαντική συμμετοχή στις αντίστοιχες κοινότητες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει σημαντικό ερευνητικό έργο με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα έχει μεγαλύτερη από δεκαετή παρουσία στο χώρο της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα απασχολείται ως ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα σχετικά με τα κρυπτονομίσματα τις τεχνολογίες Blockchain.

Σεμινάρια του εισηγητή

Bitcoin και κρυπτονομίσματα στην πράξη
Οργάνωση & Διοίκηση
Μπες στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων και μάθε τι είναι και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Γιώργος Βλαχάβας
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: