Δρ. Μαριάνα Παπακωνσταντίνου

Επαγγελματίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

H Μαριάνα Παπακωνσταντίνου είναι απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο του Lancaster του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δραστηριοποιείται ερευνητικά μέχρι και σήμερα, δημοσιεύοντας άρθρα, συμμετέχοντας σε συνέδρια και αναλαμβάνοντας το ρόλο του κριτή σε ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται ως επαγγελματίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο σε ελληνικά και ξένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνεργαζόμενη με διάφορους φορείς, ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: