Δημήτριος Δακρότσης

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Ο Δημήτριος Δακρότσης είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ. Σήμερα διδάσκει την Θεματική Ενότητα «Φιλοσοφία και Μουσική» ως Σ.Ε.Π. στο ΕΑΠ. Έχει διδάξει «Φιλοσοφική Λογική» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και «Φιλοσοφία της Παιδείας» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι συγγραφέας του «Benedetto Croce, από την αισθητική εποπτεία στην άμεση έκφραση του  πραγματικού», εκδόσεις Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 2015. Το 2015 έλαβε  πρώτο βραβείο Δοκιμίου στον 33ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών· εκδοτικός καρπός αυτού του πονήματος αποτελεί το έργο: «Η βούληση της γνώσης και της πράξης», εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ, Αθήνα, 2016.

Το ίδιο έτος τιμήθηκε από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος με το πρώτο βραβείο Δοκιμίου. Το βραβευμένο Δοκίμιο με τίτλο: Θεωρητικός και πρακτικός νους: οι ρίζες της γνώσης και της αρετής στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, εκδόθηκε το 2017 από τον Εκδοτικό Οίκο Εχέδωρος στον συλλογικό τόμο με τίτλο: «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης: Η συνεισφορά της αριστοτελικής φιλοσοφίας στην συνέχεια της Ελληνικής Παράδοσης». Τον Σεπτέμβριο του 2019 ολοκλήρωσε την μεταδιδακτορική του έρευνα με τίτλο, «Το ηθικο-αισθητικό ως οργανική και διαλεκτική σχέση: το παράδειγμα του Βυζαντίου», η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από τον εκδοτικό οίκο Ελκυστής.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: