Αθανάσιος Φροξυλιάς

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο Αθανάσιος Φροξυλιάς έχει σπουδάσει Λογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Από το 2005 ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παράλληλα εργάζεται ως εισηγητής σε ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης δημιουργώντας κατάλληλο υλικό, που ικανοποιεί τις ανάγκες επιμόρφωσης ενηλίκων.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: