Χριστίνα Καρανικόλα

Corporate Business Analyst - Apifon

Η Χριστίνα Καρανικόλα είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Διαθέτει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία στον τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς για σειρά ετών ήταν Professional Services Analyst αμερικανικής εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στο χώρο της εστίασης όπου μεταξύ των υπολοίπων καθηκόντων της ήταν υπεύθυνη και για τη διενέργεια email marketing καμπανιών για λογαριασμό πολυεθνικών.

Σήμερα, είναι Messaging Expert και περήφανο μέλος του Corporate Business Development Department της ομάδας της Apifon όπου υποστηρίζει μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους μέσω όλων των σύγχρονων Messaging καναλιών επικοινωνίας.

Καθώς η ίδια πιστά υποστηρίζει ότι τα πάντα σχετίζονται με την παιδαγωγική, τον τελευταίο χρόνο παρακολουθεί ένα ακόμα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Α.Π.Θ. εντρυφώντας στις επιστήμες της αγωγής και στις σύγχρονες τεχνολογίες μάθησης.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: