Μαριάννα Φωτιάδου

EU Program Manager AHF Europe

Η Μαριάννα Φωτιάδου εργάζεται στον οργανισμό AIDS Healthcare Foundation Europe που βρίσκεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ως υπεύθυνη προγραμμάτων του οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και projects υγείας, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και δράσεις σχετικά με τη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Το διεπιστημονικό της υπόβαθρο στο πεδίο των επαγγελμάτων υγείας και των κοινωνικών σπουδών αποτελεί το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιεί στο σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και το marketing.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: