Μάνια Τσιγαρίδα

Google Ads Specialist

Η Μάνια Τσιγαρίδα είναι Accounting & Google Ads Specialist και εργάζεται στη διαφημιστική εταιρία Not The Same - Branding & Advertising (www.not-thesame.gr) με κύρια ενασχόληση τη διαδικτυακή προώθηση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (e-shops) και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. και κάτοχος “MSc in Applied Informatics - E-Business and Innovation Technology” του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του Professional Diploma in Digital & Social Media της KnowCrunch.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων και υποδομών στο τμήμα IT ανώνυμης εταιρίας, ενώ έχει ασχοληθεί και με την κατασκευή ιστοσελίδων και το Search Engine Optimization. Το πάθος της για το Digital Marketing την οδήγησε στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις της πάνω στην επιστήμη της Πληροφορικής με γνώσεις γύρω από την επιστήμη του Marketing με κύρια εφαρμογή τη βελτιστοποίηση ιστοτόπων και την ηλεκτρονική προώθηση επιχειρήσεων

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: