Κωνσταντίνος Θεοδωράκης

Ανώτατο τραπεζικό στέλεχος - Επιστημονικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management του Τουρισμού. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει αποτελέσει Σύμβουλος τουριστικών θεμάτων για το Benchmarking των Ξενοδοχειακών μονάδων της Ελληνικής Αγοράς. Επίσης ως Επιστημονικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης ειδικεύεται στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις με θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού. Έχει διατελέσει ομιλητής και εκπαιδευτής σε δράσεις μερικών από τους σημαντικότερους θεσμικούς φορείς της Ελληνικής Αγοράς όπως τους Σ.Ε.Β, Σ.Ε.Β.Ε, Ε.Σ.Ε.Ε, Δ.Ε.Θ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κα. Σήμερα είναι Ανώτατο Τραπεζικό Στέλεχος ενώ παράλληλα συνεχίζει την εκπαιδευτική του δραστηριότητα.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: