Δήμητρα Μπαλτούνα

Marketing & Public Relations Strategist

Η Δήμητρα Μπαλτούνα είναι Marketing & Public Relations Strategist με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της Εταιρικής Επικοινωνίας, Business, Event & Media Management.Έχει εργαστεί στον κλάδο του πολιτισμού, της άθλησης και της υγείας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας κι έχει έντονη εθελοντική δράση.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: