Βασιλική Φλωροπούλου

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρθρογράφος, Business & Life Coach

Η Βασιλική Φλωροπούλου είναι Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρθογράφος,Business & Life Coach, πιστοποιημένη από τον Acc Accredited Association for Coaching του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο, επαγγελματική και βιωματική εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και πολυετή προϋπηρεσία και βιωματική εμπειρία στην εκπαίδευση επικοινωνίας της Vodafone. Είναι Ιδρύτρια της εταιρίας Floropoulou-coach.me. και ομιλήτρια σε πληθώρα σεμιναρίων και ομιλιών. Έχει αναλάβει πλήθος εταιρικών εκπαιδεύσεων σε πωλητές, στελέχη επιχειρήσεων, agents σε δικηγορικά γραφεία και call centers μεγάλων επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται σε θέματα, Ηγεσίας, Management, Επικοινωνίας και Τεχνικών Πωλήσεων .Είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και αυτό που χαρακτηρίζει τις εκπαιδεύσεις της είναι η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση με το κοινό!

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: