Θοδωρής Χουλιαράς

Πρώην τραπεζικός με πλούσια χρηματιστηριακή και τραπεζική εμπειρία

O κ. Θοδωρής Χουλιαράς είναι πρώην τραπεζικός με πλούσια χρηματιστηριακή και τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε τράπεζες όπως η Citibank, HSBC, Eurobank, Εμπορική Τράπεζα χρηματιστηριακή, Εγνατία τράπεζα χρηματιστηριακή.

Σήμερα δραστηριοποιείται στη Ναυτιλία ως Πρόεδρος της εταιρείας Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στο Λονδίνο UPmaritime London, είναι πρόεδρος της Ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα το Dubai UPoilTankers Inc και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: