Ελένη Τσαλκατίδου

Δημοσιογράφος

Είμαι η Ελένη Τσαλκατίδου, απόφοιτη του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία και στα Νέα Μέσα. Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνω τη διδακτορική μου διατριβή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στο Instagram.

Ξεκίνησα επαγγελματικά την ενασχόλησή μου με τη δημοσιογραφία το 2002 και από τότε έως σήμερα έχω εργαστεί στα περισσότερα έντυπα, ραδιόφωνα και τις ιστοσελίδες της Θεσσαλονίκης και σε γραφεία τύπου αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών.

Παράλληλα, την τελευταία εξαετία διδάσκω δημοσιογραφία και φωτογραφία σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και είμαι εισηγήτρια σε σεμινάρια σχετικά με τις νέες μορφές δημοσιογραφίας.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: