Νατάσα Τσανίδου

Ειδική Παιδαγωγός

Η Νατάσα Τσανίδου είναι πτυχιούχος φιλόλογος και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών διπλωματών, στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου του East London και στην Νευροεπιστήμη στην εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπλέον, έχει εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων για την οποία έχει πιστοποίηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός σε Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων, ενώ παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά με μαθητές υποστηρίζοντας τους στην εκπαιδευτική προετοιμασία και παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Παράλληλα, είναι πανεπιστημιακή συνεργάτης στην Α’ ψυχιατρική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα μαθησιακών δυσκολιών. Από το 2017 ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από σεμινάρια παιδαγωγικού ενδιαφέροντος

Έχει συμμετοχή σε αρκετά διεθνή συνέδρια τόσο ως ομιλήτρια όσο και ως ακροάτρια, ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει έρευνες της σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την γνωστική κυρίως ανάπτυξη των παιδιών, την μάθηση, την ειδική αγωγή καθώς και τις μαθησιακες δυσκολίες.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: