Μιχάλης Τσάκωνας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εκπαιδευτής

BSBA,ΜΒΑ, PRINCE2®,ELA/EJLog

Σπούδασε Marketing Management (Bachelor of Science) στο Western Int. University (London) και είναι κάτοχος ΜΒΑ με ειδίκευση στο International Marketing από το Πανεπιστήμιο του Sunderland. Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Project Manager σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Συνεργάτης – Καθηγητής στο Birmingham City University και στο Coventry University με αντικείμενο την Διεύθυνση Λειτουργιών, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων με εμπειρία στην δια βίου μάθηση ενηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης στον ΕΟΠΠΕΠ.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: