ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

4.8
(201 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιουλίου
4 εβδομάδες
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 1 Ιουλίου 2024
4 εβδομάδες Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περιγραφή προγράμματος

Είτε είστε νέος στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη λειτουργία του τμήματος, είτε χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα πιο ισχυρό τμήμα HR, αυτό το σεμινάριο θα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να πετύχετε καλύτερες προσλήψεις, να αυξήσετε τη φήμη της εταιρείας σας και να διατηρήσετε το προσωπικό σας για πολλά χρόνια στην επιχείρηση σας. Στο Advanced ACTA-Certified Course «HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τον μεταβαλλόμενο ρόλο του HR, τις βασικές διαδικασίες και ευθύνες ενός επαγγελματία HR αλλά και τις τρέχουσες τάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη του τομέα. Θα εξεταστεί διεξοδικά η τόσο σημαντική θέση του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, είτε είναι ειδικός στον τομέα, είτε έχει επιφορτιστεί με τον ρόλο αυτό ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Advanced Certificate «HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1 Εισαγωγή και εκπαιδευτικοί στόχοι
1.2 Τι εννοούμε με τον όρο Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.)
1.3 Η Δ.Α.Δ. σήμερα: αλλαγές, προκλήσεις και «εισαγόμενες» πρακτικές
1.3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Δ.Α.Δ.
1.3.2 Η καταλληλόλητα των «εισαγόμενων» πρακτικών
1.4 Τι περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Δ.Α.Δ.
1.5 Σχεδιάζοντας το δικό μας σύστημα Δ.Α.Δ.
1.5.1 Ο Στρατηγικός ρόλος της Δ.Α.Δ.
1.5.2 Δείκτες διοίκησης HR (HR metrics)
1.6 Η Ανάλυση εργασίας επίκεντρο της Δ.Α.Δ.
1.6.1 Οργανόγραμμα
1.6.2 Περιγραφή θέσης εργασίας
1.6.3 Απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και πλαίσιο εργασίας
1.6.4 Απαιτήσεις απόδοσης
1.7 Οικονομικός προγραμματισμός και κοστολόγηση εργασίας
1.8 Θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών Δ.Α.Δ.
1.9 Βασικές αρχές εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
1.10 Πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και υποχρεώσεις εργοδότη
1.11 Κανονισμός εργασίας – Γενικοί όροι και εταιρικοί κανόνες λειτουργίας
1.12 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
1.13 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – G.D.P.R.
1.14 Μελέτη Περίπτωσης: από τη δημιουργία στην κατάργηση του τμήματος Δ.Α.Δ.
1.15 Επαναληπτικό Τεστ 1ης Εβδομάδας
2.1 Εισαγωγή και εκπαιδευτικοί στόχοι
2.2 Ελκυστικός εργοδότης 1ης επιλογής
2.2.1 Employer & employee branding: Χρησιμότητα και εφαρμογή
2.3 Προσέλκυση προσωπικού: αναζήτηση ταλέντων, βήματα και συνήθεις πρακτικές
2.4 Οδηγός για μία επιτυχημένη αγγελία
2.5 Πρώτη επικοινωνία με τους υποψηφίους
2.6 Πρώτο στάδιο επιλογής υποψηφίων screening & shortlisting
2.7 Συνέντευξη: Είδη και σημεία προσοχής (1)
2.7.1 Συνέντευξη: Είδη και σημεία προσοχής (2)
2.8 Αξιολογώντας προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
2.8.1 Συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία
2.8.2 Χρήση τεστ δεξιοτήτων και λογικής αλληλουχίας
2.8.3 Ψυχομετρικά τεστ
2.9 Τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας στην εργασία
2.10 Η σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας στην επιλογή προσωπικού
2.11 Συχνά λάθη και προκαταλήψεις στην επιλογή προσωπικού
2.12 Τελική επιλογή υποψηφίου
2.13 Προσφορά εργασίας και διαπραγμάτευση
2.14 Απόρριψη υποψηφίων και επικοινωνία
2.15 Ένταξη (onboarding) νέου εργαζόμενου
2.16 Δείκτες αποδοτικότητας: επιλογή - πρόσληψη
2.17 Μελέτη περίπτωσης: Ψηφιακή συνέντευξη
2.18 Επαναληπτικό Τεστ 2ης Εβδομάδας
3.1 Εισαγωγή και εκπαιδευτικοί στόχοι
3.2 Τι περιλαμβάνει η οργανωσιακή συμπεριφορά
3.2.1 Σύγχρονες προκλήσεις για τους manager
3.3 Κατανοώντας την ατομική συμπεριφορά
3.4 Διαχείριση ομάδας
3.5 Απομακρυσμένη εργασία και ψηφιακές ομάδες
3.6 Αποτελεσματική ηγεσία / στρατηγική ηγεσία
3.6.1 Management προς «αποφυγήν»
3.7 Διαχείριση αλλαγών
3.8 Επικοινωνία και ανατροφοδότηση
3.9 Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού
3.9.1 Θεωρίες κινήτρων παρακίνησης
3.9.2 Στρατηγικές παρακίνησης
3.10 Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης απόδοσης
3.11 Τεχνικές αξιολόγησης προσωπικού
3.12 Η δική μας πρόταση: αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού
3.13 Δείκτες διοίκησης απόδοσης – παραγωγικότητας
3.14 Κίνητρα και πολιτική αμοιβών
3.15 Διατήρηση προσωπικού και διαχείριση ταλέντων
3.16 Δείκτες ικανοποίησης προσωπικού
3.17 Μελέτη περίπτωσης: τοξικοί διευθυντές
3.18 Επαναληπτικό Τεστ 3ης Εβδομάδας
4.1 Εισαγωγή και εκπαιδευτικοί στόχοι
4.2 Η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης
4.3 Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών προσωπικού
4.4 Μέθοδοι εκπαίδευσης
4.5 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
4.6 Coaching προσωπικού
4.7 Πλάνο προσωπικής ανάπτυξης
4.8 Δείκτες εκπαίδευσης – ανάπτυξης
4.9 Digital HR - Η ψηφιοποίηση στη Δ.Α.Δ.
4.10 Ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας
4.11 Εργασιακός εκφοβισμός - mobbing
4.12 Stress management
4.13 Αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών με ενσυναίσθηση
4.14 Διαχείριση κρίσεων και σχέδιο δράσεων
4.15 Μελέτη περίπτωσης: Ένα στέλεχος εξομολογείται
4.16 Επαναληπτικό Τεστ 4ης Εβδομάδας
5.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
5.2 Βεβαίωση Συμμετοχής & Τεστ Αξιολόγησης

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο "HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού" απευθύνεται:

 • Στον ιδιοκτήτη της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στο στέλεχος της επιχείρησης που στο πλαίσιο της εργασίας του, έχει ενεργή συμμετοχή σε θέματα προσωπικού
 • Στο φοιτητή των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και Σχολών συναφών αντικειμένων 
 • Σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει συμπυκνωμένη εκπαιδευτική γνώση σε ένα κλάδο του Management, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

2310 307707

Βαθμολογία

4.8
201 ψήφοι
86%
5
12%
4
2%
3
0%
2
0%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητής

Διαλεχτή Φωτοπούλου
HR Manager

Η Διαλεχτή Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και μεταπτυχιακών στην Ψυχολογία, καθώς και στα Χρηματοοικονομικά. Από το 2004 ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε τομείς όπως διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακή ψυχολογία και management σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει απασχοληθεί και ως online εισηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Liverpool. Έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ως coach σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων καθώς και ως ακαδημαϊκή συνεργάτης σε κέντρο ερευνών. Από το 2018 κατέχει τη θέση του HR Manager σε εταιρία τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο/εγχειρίδιο στα χέρια του αναγνώστη. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν πώς θα εγκαταστήσουν και θα οργανώσουν με επιτυχία ένα σύστημα διαχείρισης προσωπικού
 • Να προσδιορίζουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε έμψυχο υλικό
 • Να αναζητούν αποτελεσματικά τον κατάλληλο υποψήφιο, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις, να επιλέγουν με όρους αξιοκρατίας τους υποψήφιους προς στελέχωση
 • Να αξιολογούν την απόδοση των εργαζομένων με καθορισμένα εκ των προτέρων κριτήρια
 • Να εντοπίζουν ανάγκες εκπαίδευσης
 • Να συνδέουν την απόδοση με ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών παρέχοντας την ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης και τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με το προσωπικό
 • Να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και αλλαγές που συντελούνται στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κόστος

Έναρξη Εγγραφών 1 Ιουλίου 2024
Ειδικό 221€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2024
Κανονικό 260€
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2024
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 307707
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: