ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Αποτελεσματική μάθηση και παιδί: Πώς να την πετύχετε!

Έναρξη 4 Οκτωβρίου
4 εβδομάδες
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 4 Οκτωβρίου 2021
4 εβδομάδες Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Advanced Certificate «Αποτελεσματική μάθηση και παιδί: Πώς να την πετύχετε!» βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας διεξάγεται ένα live meeting μέσω της πλατφόρμας Zoom μεταξύ του εισηγητή και των συμμετεχόντων. Κάθε εβδομάδα σας δίνεται πρόσβαση στο υλικό της νέας ενότητας. Μετά το πέρας των τεσσάρων εβδομάδων, συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του σεμιναρίου για τουλάχιστον δυο έτη, καθώς και σε νέο επικαιροποιημένο περιεχόμενο που ενδεχομένως να προστεθεί.

Θεματολογία

1.1 Τι είναι η μάθηση
1.1.1 Η μάθηση κατά τον συμπεριφορισμό
1.1.2 Η μάθηση κατά τον εποικοδομητισμό
1.1.3 Η κοινωνική μάθηση
1.2 Τα κίνητρα
1.3 Τι ονομάζουμε γνωστικό τομέα
1.4 Γνωστικός τομέας, αναπτυξιακά στάδια και ορόσημα ηλικιών
1.4.1 Η θεωρία του Piaget
1.5 Τα αναπτυξιακά στάδια κατά τον Piaget
1.6 Η θεωρία του Vygotsky
1.7 Γλώσσα
1.7.1 Πώς αναπτύσσεται το λεξιλόγιο ενός παιδιού και πώς καταλαβαίνει το νόημα των λέξεων;
1.7.2 Ο Νόαμ Τσόμσκι για την γλώσσα
1.8 Μαθηματικά
1.8.1 Τα επίπεδα ανάπτυξης των αριθμολέξεων
1.8.2 Τα μαθηματικά σύμφωνα με τα μοντέλα μάθησης
1.8.3 Πώς σχηματίζονται όμως οι έννοιες που χρησιμοποιούμε;
1.9 Η νοημοσύνη
1.9.1 Ο Gardner και τα είδη νοημοσύνης
1.9.2 Νοημοσύνη, εγκέφαλος και περιβάλλον
1.9.3 Νοημοσύνη και αξιολόγηση
1.9.4 Κλίμακες μέτρησης της νοημοσύνης
1.9.5 Επαναληπτικό Τεστ 1ης Εβδομάδας
2.1 Το Συναίσθημα και η Μάθηση
2.2 Ορισμός των Συναισθημάτων
2.2.1 Ο ορισμός των συναισθημάτων υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών
2.2.2 Iowa Gabling test: Η επισφράγιση της σύνδεσης συναισθημάτων και μάθησης
2.2.3 Ο ορισμός των συναισθημάτων βάσει άλλων επιστημών
2.3 Το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα
2.4 Γονίδια, Μάθηση και Κοινωνικά Συναισθήματα
2.5 Τα Κυριότερα Εγκεφαλικά Συστήματα για τη Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Επεξεργασία
2.6 Βασικά συναισθήματα
2.7. Ενσυναίσθηση
2.8 Τα είδη της ενσυναίσθησης
2.9 Συναισθηματική νοημοσύνη
2.10 Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης
2.10.1 To μοντέλο των Salovey & Mayer και του Bar-On
2.10.2 Το μοντέλο του Goleman
2.11 Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε
2.12 Πώς ρυθμίζουμε αυτά που νιώθουμε;
2.13 Πώς να καταλάβουμε τι νιώθει ένα παιδί;
2.14 Επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών
2.15 Επαναληπτικό Τεστ 2ης Εβδομάδας
3.0 Μνήμη
3.1 Βασικές μνημονικές λειτουργίες και οι θεωρίες συγκράτησης πληροφοριών
3.1.1 Η εργαζόμενη μνήμη
3.2 Προσοχή
3.2.1 Οι 3 βασικές λειτουργίες της προσοχής
3.2.2 Η προσοχή και η μάθηση
3.3 Ευαίσθητες Περίοδοι για την Ανάπτυξη του Εγκεφάλου και η Συσχέτισή τους με τη Μάθηση
3.4 Μάθηση και δυσκολίες
3.4.1 Δυσκολίες μάθησης/ Σχολικές δυσκολίες ή Μαθησιακές δυσκολίες
3.4.2 Μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.)
3.4.3 Βασικές δυσκολίες μαθητών με Μ.Δ.
3.4.4 Οι δυσκολίες ανά τομέα
3.4.5 Κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα των μαθητών με Μ.Δ.
3.5 Συμπεριφορικά προβλήματα
3.5.1 Αιτίες που προκαλούν τα συμπεριφορικά προβλήματα
3.5.2 Εικόνα παιδιών με συμπεριφορικά προβλήματα μέσα στην τάξη
3.6 Επαναληπτικό Τεστ 3ης Εβδομάδας
4.0 Εισαγωγή Ενότητας
4.1 Τεχνικές αντιμετώπισης προβληματικής συμπεριφοράς
4.1.1 Αναπλαισίωση
4.1.2 Η θετική υποδήλωση των κινήτρων
4.1.3 Θετικές λειτουργίες οικοσυστήματος
4.1.4 Ενθάρρυνση για συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς
4.1.5 Η τεχνική της κερκόπορτας
4.2 Το παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης των παιδιών
4.2.1 Πώς μπορούμε να προωθήσουμε το κινητικό παιχνίδι;
4.2.2 Πώς μπορούμε να προωθήσουμε το συμβολικό παιχνίδι;
4.2.3 Παιχνίδι και γλωσσική ανάπτυξη
4.2.4 Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό παιχνίδι στα βρέφη
4.3 Η μελέτη στο σπίτι
4.4 Θέσπιση ορίων
4.5 Ενίσχυση κινήτρων
4.6 Αυτοεκτίμηση, οικογένεια, εκπαιδευτικός και συναισθηματικός εαυτός
4.6.1 Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό
4.6.2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αυτοεκτίμηση των μαθητών και στην αξιόλογη της συμπεριφοράς τους
4.7 Στρατηγικές Ενσωμάτωσης Συναισθημάτων στη Μάθηση
4.8 Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος
4.9 Επαναληπτικό Τεστ 4ης Εβδομάδας
5.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
5.2 Βεβαίωση Συμμετοχής & Τεστ Αξιολόγησης

Πιστοποίηση


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Σε γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να συμβάλουν στην μάθηση των παιδιών τους.
 • Σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να βιώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία.
 • Σε φοιτητές ανθρωπιστικών προγραμμάτων σπουδών που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς μαθαίνει ο άνθρωπος.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

2310 005 188

Εισηγητής

Νατάσα Τσανίδου
Ειδική Παιδαγωγός

Η Νατάσα Τσανίδου είναι πτυχιούχος φιλόλογος και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών διπλωματών, στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου του East London και στην Νευροεπιστήμη στην εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπλέον, έχει εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων για την οποία έχει πιστοποίηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός σε Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων, ενώ παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά με μαθητές υποστηρίζοντας τους στην εκπαιδευτική προετοιμασία και παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Παράλληλα, είναι πανεπιστημιακή συνεργάτης στην Α’ ψυχιατρική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα μαθησιακών δυσκολιών. Από το 2017 ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από σεμινάρια παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ο υποψήφιος/α θα μάθει:

 • Να συμβάλει στην ουσιαστική μάθηση ενός παιδιού και πολύπλευρη ανάπτυξη του.
 • Θα γνωρίζει τι πραγματικά είναι η μάθηση.
 • Θα μπορεί να διαχωρίσει τις γνωστικές διεργασίες που απαιτούνται για να μάθει κανείς τις δεξιότητες που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο αλλά και εκείνες τις ψυχο-συναισθηματικές που υπογραμμίζουν και υποστηρίζουν εν γενεί την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Θα μπορεί να αντιληφθεί την συμβολή του συναισθήματος στην μάθηση.
 • Θα κατανοήσει και συνακόλουθα θα μπορεί να ορίσει τα συναισθήματα ενός παιδιού.
 • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει κάποιες ενδείξεις πιθανών δυσκολιών.
 • Θα μπορεί να αντιληφθεί κάποια συμπεριφορικά προβλήματα που προκύπτουν κατα την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Θα κατέχει κάποιες τεχνικές με τις οποίες θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην μαθησιακή διαδικασία.
 • Θα ξέρει πώς να ενδυναμώσει τα παιδιά σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο προκειμένου να μπορέσουν να μάθουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 3 Οκτωβρίου 2021
25%
Early Bird 195€
Επωφεληθείτε από τη μειωμένη τιμή 25% κλείνοντας τη θέση σας Τώρα
έως 27 Σεπτεμβρίου 2021
Ειδικό 221€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 3 Οκτωβρίου 2021
Κανονικό 260€
Εγγραφές έως 3 Οκτωβρίου 2021
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 005 188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: