ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Συγγραφή Παραμυθιού

4.8
(123 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιανουαρίου
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
Online μέσω ZOOM
Έναρξη 1 Ιανουαρίου 1
Ελληνικά μέσω ZOOM
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περιγραφή προγράμματος

Η δύναμη των παραμυθιών στα παιδιά είναι καθοριστική. Μπορούν να διδάξουν πώς να διαχειρίζονται προβλήματα, πώς να αποκτήσουν συναισθηματική ανθεκτικότητα, να αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα, να διδαχθούν γεγονότα, να οξύνουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν τη σκέψη τους. Γι’αυτό και ο ρόλος της συγγραφής ενός παραμυθιού αποκτά μια πιο διευρυμένη σημασία. Στο Advanced ACTA-Certified Course «Συγγραφή Παραμυθιού», μέσα από 4 online συναντήσεις μέσω ΖΟΟΜ, διάρκειας δυόμιση ωρών/μάθημα, θα αναλυθεί ο τρόπος που μπορείτε να γράψετε ένα παραμύθι. Μέσα από τη μελέτη παραμυθιών, τη θεωρία αλλά και την πράξη, θα μπορέσετε να κάνετε το πρώτο σας αποφασιστικό βήμα στην παιδική λογοτεχνία. Ένα webinar που θα σας εξελίξει προσωπικά και επαγγελματικά.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Advanced Certificate «Συγγραφή Παραμυθιoύ» βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται μια συνάντηση μέσω ZOOM διάρκειας 2,5 ωρών. Οι σημειώσεις από τις διαλέξεις θα βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα του Skillbox. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τα video των ZOOM Meeting την επόμενη μέρα on demand σε περίπτωση που χάσουν το μάθημα ή θέλουν να θυμηθούν κάποια σημαντικά σημεία.

Οι 4 συναντήσεις μέσω ZOOM θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: -

Θεματολογία

1. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
1.1 Η Λογοτεχνία για παιδιά - το παραμύθι ως λογοτεχνικό είδος
1.2 Το λαϊκό παραμύθι
1.3 Το λόγιο παραμύθι
1.4 Το παραμύθι σήμερα – σύγχρονες τάσεις
2. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
2.1 Όροι καταλληλότητας λογοτεχνημάτων για παιδιά
2.2 Χαρακτηριστικά και αναγνώσματα πρώτης σχολικής ηλικίας (5-8 ετών)
2.3. Χαρακτηριστικά και αναγνώσματα μεσαίας σχολικής ηλικίας (9-11 ετών)
3. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
3.1 Οι αναγνωστικοί ρόλοι
3.2 Η λειτουργία του παραμυθιού κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας
3.3. Το παραμύθι ως έκφραση, γνώση, αυτογνωσία
3.4 Η εκπαιδευτική λειτουργία του παραμυθιού
4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
4.1 Η κεντρική ιδέα
4.2 Τα βασικά βήματα
4.3 Πηγές έμπνευσης
4.4 Θεματικές
4.5 Η κατάλληλη έκταση
1.ΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ
1.1. Διασαφήνιση των όρων «πλοκή» και «υπόθεση» (ιστορία)
1.2 Είδη πλοκής
2. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Β. ΠΡΟΠ
2.1 Η θεωρία του Β. Προπ
2.2. Παρουσίαση των λειτουργιών των δρώντων προσώπων σύμφωνα με τον Β. Προπ
2.3 Η αξιοποίηση της θεωρίας του Β. Προπ από τον Τζ. Ροντάρι
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΛΟΚΗΣ
3.1 Η πυραμίδα του Freytag
3.2 Δέση και λύση της πλοκής
3.3 Εμπόδια και περιπέτεια των παραμυθιακών ηρώων
4. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
4.1 Είδη ηρώων στα παραμύθια
4.2 Χαρακτηριστικά των παραμυθιακών ηρώων
4.3. Κατασκευή των παραμυθιακών ηρώων
4.4 Πώς τα χαρακτηριστικά ενός ήρωα επηρεάζουν την υπόθεση ενός παραμυθιού
4.5 Τα φανταστικά διώνυμα
4.6 Άσκηση ενότητας: Κατασκευή χαρακτήρα και δημιουργία βασικού άξονα πλοκής
1. ΑΦΗΓΗΣΗ
1.1 Διασαφήνιση του όρου «αφήγηση»
1.2 Αφηγηματικοί τρόποι
1.3 Αφηγηματική εστίαση
2. ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ
2.1 Ο χώρος στο παραμύθι: χαρακτηριστικά, λειτουργικότητα και συμβολή στη διαμόρφωση της πλοκής
2.2 Ο χρόνος στο παραμύθι: είδη αφηγηματικού χρόνου, ροή-επιτάχυνση-επιβράδυνση και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του αφηγηματικού περιεχομένου
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΛΟΓΟΣ
3.1 Διαμορφώνοντας τις «εικόνες» του παραμυθιού μέσα από την περιγραφή
3.2. Η δύναμη της «εικόνας» στο παραμύθι
3.3 Κατασκευή διαλογικών σκηνών
3.4 Λειτουργία και χρήση του διαλόγου στο παραμύθι
4. ΑΡΧΗ – ΜΕΣΗ - ΤΕΛΟΣ
4.1 Μοτίβα ενάρξεων και λήξεων
4.2 Οι επαναλήψεις
4.3 Τίτλοι και περιεχόμενο
1.ΎΦΟΣ
1.1.Υφολογικά χαρακτηριστικά στο παραμύθι
1.2 Η χρήση του ύφους για τη δημιουργία ατμόσφαιρας
2. ΜΟΤΙΒΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
2.1. Ορισμός του παραμυθιακού μοτίβου
2.2. Η χρήση και η αξιοποίηση μοτίβων λαϊκών παραμυθιών στο σύγχρονο παραμύθι
2.3 Αινίγματα και παροιμίες στο παραμύθι
3. ΒΑΣΙΚΑ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
3.1 Σχήματα λόγου σχετικά με τη θέση των λέξεων στην πρόταση
3.2 Σχήματα λόγου σχετικά με τη σημασία των λέξεων
3.3. Σχήματα λόγου σχετικά με τη θέση των λέξεων στην πρόταση
4. ΈΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
4.1 Τα κυριότερα βήματα πριν την ολοκλήρωση του παραμυθιού
Άσκηση: Συγγραφή τελικού παραμυθιού
Αξιολόγηση Σεμιναρίου
Βεβαίωση Συμμετοχής & Τεστ Αξιολόγησης

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη συγγραφή παραμυθιού

 • Σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς του παραμυθιού
 • Σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με παιδιά και θέλουν να γνωρίσουν το παραμύθι ώστε να το αξιοποιήσουν στο έργο τους
 • Σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τη δημιουργική γραφή παραμυθιού στη σχολική τάξη
 • Σε εμψυχωτές παιδικών δραστηριοτήτων οι οποίοι αναζητούν νέους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης
 • Σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών
 • Σε γονείς οι οποίοι επιθυμούν να μοιραστούν με τα παιδιά τους μια δημιουργική και διασκεδαστική δραστηριότητα

Η δημιουργικότητα είναι συνώνυμο της ‘αποκλίνουσας σκέψης’, αυτής δηλαδή που έχει την ικανότητα να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας
Τζ. Ροντάρι, από τη Γραμματική της Φαντασίας

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

2310 307707

Βαθμολογία

4.8
123 ψήφοι
87%
5
11%
4
2%
3
0%
2
0%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητής

Στέλλα Τσίγγου
Συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών, θεατροπαιδαγωγός

Η Στέλλα Τσίγγου είναι συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών και θεατροπαιδαγωγός. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τμήματος. Ακόμη, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία «ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πολιτισμός» και «δημιουργική γραφή» (αποφοίτησε με «Άριστα»), ενώ από τον Απρίλιο του 2021 είναι υποψήφια διδακτόρισσα στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παιδικά παραμύθια της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Οσελότος, Ars Poetica, Εντύποις, Εκδόσεις Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Έχει συμμετοχή με διηγήματα και ποίηση για ενήλικες σε συλλογικές εκδόσεις των εκδόσεων Παράξενες Μέρες, Κοράλλι, Κέδρος κ.α. Για το συγγραφικό της έργο έχει βραβευτεί από φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ των οποίων και η «Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά». Επίσης, έργα της δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά.

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

 • Θα μάθει τα βασικά στοιχεία της λογοτεχνίας για παιδιά
 • Θα κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα στο λαϊκό και το έντεχνο παραμύθι
 • Θα έρθει σε επαφή με κείμενα διαφόρων ειδών παραμυθιών
 • Θα γράψει το δικό του παραμύθι
 • Θα μάθει πώς να οργανώνει το υλικό του
 • Θα ανακαλύψει πώς γράφεται ένα παραμύθι από τη στιγμή της σύλληψής του μέχρι την ολοκλήρωσή του
 • Θα μάθει να στήνει χαρακτήρες και πλοκή που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του παιδικού αναγνωστικού κοινού
 • Θα ανακαλύψει τρόπους έμπνευσης
 • Θα πειραματιστεί με το προσωπικό του στιλ
 • Θα γνωρίσει στοιχεία δομής και περιεχομένου του παραμυθιού τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια της συγγραφής

Στο τέλος του σεμιναρίου θα εκδοθεί ebook με επιλεγμένα έργα των σπουδαστών!
 

Δείτε εδ΄ώ το πρώτο ebook που κυκλοφορεί από το Skillbox με τα παραμύθια των μαθητών μας!

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Ειδικό 187€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Κανονικό 220€
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 307707
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: