Διαλεχτή Φωτοπούλου

HR Manager

Η Διαλεχτή Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και και μεταπτυχιακών στην Ψυχολογία και στα Χρηματοοικονομικά. Από το 2004 ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε τομείς όπως διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακή ψυχολογία και management σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει απασχοληθεί και ως online εισηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Liverpool.

Έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ως coach σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων καθώς και ως ακαδημαϊκή συνεργάτης σε κέντρο ερευνών. Από το 2018 κατέχει τη θέση του HR Manager σε εταιρία τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: