Χρήστος Διπίδης

Msc Tourism Management

Ο Χρήστος Διπίδης γεννήθηκε το 1977 στο Αννόβερο Γερμανίας. Είναι απόφοιτος της σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του τουρισμού και κυρίως των επιχειρήσεων φιλοξενίας από το 2001 τόσο σε ξενοδοχειακή μονάδα resort 5* αλλά και σε city hotel.

Σήμερα είναι ανώτερο στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης. Παράλληλα είναι εξωτερικός συνεργάτης-σύμβουλος σε εταιρεία διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχείων με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας.

Με την εκπαίδευση ασχολείται τα τελευταία 6 χρόνια, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, και διδάσκει σε τμήματα τουριστικής κατεύθυνσης σε Δημόσια ΙΕΚ και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες και έρευνες τουριστικού-ξενοδοχειακού περιεχομένου ενώ έχει συμμετέχει ως ομιλητής σε τουριστικά συνέδρια και ημερίδες.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: