ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ένα ολοκληρωμένο Σεμινάριο για όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Ξενοδοχειακό Management.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα τους στον Τουρισμό, να εξελιχθούν επαγγελματικά ή να μάθουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη δική τους μονάδα ως Hotel Managers.
ΕΝΑΡΞΗ: 12 Οκτωβρίου 2020
EARLY BIRD: -25%: έως 5 Οκτωβρίου 2020
4.9
(154 ψήφοι)
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA

Σε ποιους απευθύνεται;


Το ACTA-certified course “Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων” απευθύνεται στην πλειοψηφία των εμπλεκομένων στην Τουριστική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στον ιδιοκτήτη της μικρής και μεσαίας τουριστικής μονάδας, που θα το χρησιμοποιήσει ως οδηγό για το τρίπτυχο της επιτυχίας: Σωστή Οργάνωση, Ικανοποίηση του Πελάτη, Ποιοτικό & Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα
 • Στο στέλεχος που ήδη εργάζεται στον Τουρισμό και αποσκοπεί σε περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη
 • Στον σπουδαστή των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του σε οργανωτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο
 • Σε όποιον επιθυμεί να εισέλθει επαγγελματικά για πρώτη φορά στον Τουρισμό, αποκομίζοντας συμπυκνωμένη εκπαιδευτική γνώση, που θα διευκολύνει την προσαρμογή του στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Τι θα μάθω;


 

O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα έχει μάθει:

 • Τις βασικές αρχές του Management
 • Τη βασική ορολογία του τουρισμού
 • Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί ένας σύγχρονος manager στην καθημερινότητα του για την ομαλή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας
 • Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη βιομηχανία του τουρισμού και περαιτέρω συζήτηση για να γίνει αντιληπτή η δυναμική του
 • Τη μεθοδολογία και τους τρόπους για να εξασφαλιστεί η σωστή οργάνωση της τουριστικής μονάδας
 • Να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες και να αναλύει τα ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα
 • Τη δομή και την οργάνωση μιας τουριστικής μονάδας, τα επιμέρους τμήματα λειτουργίας (Front Office, Back office, Housekeeping, Συντήρησης)
 • Την αξία του ρόλου του Διευθυντή στο χειρισμό διαφόρων καταστάσεων
 • Τις διαδικασίες εύρεσης προσωπικού, πώς προσλαμβάνουμε και πώς εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
 • Να αντιλαμβάνεται βασικά οικονομικά μεγέθη, τους φόρους, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μία τουριστική μονάδα
 • Να διαχειρίζεται τα παράπονα και τα διαδικτυακά σχόλια
 • Πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο κατάλυμα όσον αφορά τις πωλήσεις, το marketing και την απαραίτητη εξωστρέφεια, που θα πρέπει να το διακρίνει


UPDATE - Διαχείριση του COVID-19 στον Τουρισμό

 • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης
 • Η εξέλιξη στον τουριστκό κλάδο μετά τον Covid-19
 • Ο χειρισμός σε επιχειρηματικό επίπεδο
 • Οι αλλαγές σε επίπεδο πωλήσεων και marketing
 • Αναλυτικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης κρουσμάτων

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση με ποσοστό άνω των 60% και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής


Θωμάς Μούτσελος

Οικονομολόγος MSc, Σύμβουλος Ξενοδοχειακού Management

O Θωμάς Μούτσελος εργάζεται στο χώρο του τουρισμού εδώ και σχεδόν 10 χρόνια χρόνια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Master of Science Accounting & Finance από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Project Manager ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία του αντικειμένου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Περισσότερα +

Το Advanced Certificate προτείνουν


                                          

 

Θεματολογία


1.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Α. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MANAGEMENT
1.A.1 Ο ορισμός του Management και η σημασία του για την επιτυχία ενός οργανισμού
1.Α.2 Δεξιότητες και ο ρόλους του Manager
1.A.3 Λειτουργίες του Management και επίπεδα διοίκησης
1.Α.4 Προγραμματισμός / Σχεδιασμός
1.Α.5 Οργάνωση
1.Α.6 Διεύθυνση / Λήψη αποφάσεων
1.Α.7 Διαδικασίες Ελέγχου
1.Α.8 Η έννοια της ομάδας και η επικοινωνία εντός του οργανισμού
Β. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1.Β.1 Η ''βιομηχανία'' του τουρισμού και οι προοπτικές του
1.Β.2 Η γεωγραφική προέλευση των τουριστικών στην Ελλάδα
1.Β.3 Δομή και γεωγραφική κατανομή του κλάδου
1.Β.4 Η σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία
1.Β.5 Τύποι τουριστικών καταλυμάτων
1.Β.6 Αστέρια & Κλειδιά
Γ. ΤΟ MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
1.Γ.1 Ο ρόλος του Manager σε μια σύγχρονη τουριστική μονάδα
1.Γ.2 Βασικό οργανόγραμμα ξενοδοχειακής μονάδας
1.Γ.3 Βασική ορολογία
1.Γ.4 Υποδείγματα οργανογράμματος μικρής, μεσαίας και μεγάλης μονάδας
1.Γ.5 Η σημασία του σωστού συντονισμού και της επίβλεψης
1.Γ.6 (i) Η σημασία του ξενοδοχειακού Software σαν εργαλείο λειτουργίας και Management
1.Γ.6 (ii) Η σημασία του ξενοδοχειακού Software σαν εργαλείο λειτουργίας και Management
1.Γ.7 Case study
1.Γ.8 E-Βook πρώτης ενότητας
1.Γ.9 Επαναληπτικό Test
2.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
2.2 Η σπουδαιότητα του τμήματος υποδοχής (Front Office)
2.3 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες Front Office Department
2.4 Η σπουδαιότητα των τμημάτων Housekeeping - Τμήμα συντήρησης
2.5 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες Housekeeping - Τμήμα Συντήρησης
2.6 Λινά και η διαχείριση τους
2.7 Η ταυτότητα των μονάδων επισιτισμού και η σπουδαιότητα του τμήματος Service
2.8 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες τμήματος Service
2.9 Τμήμα κουζίνας
2.10 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες τμήματος κουζίνας
2.11 Βασικές παράμετροι για τη δημιουργία ενός à la carte μενού
2.12 Διαχείριση μενού μπουφέ
2.13 Κοστολόγηση - Τιμολόγηση à la carte μενού
2.14 Υπολογισμός κόστους μπουφέ
2.15 Διαδικασίες & Καθηκοντολόγια Ξενοδοχειακών Τμημάτων
2.16 Case study 1
2.17 Case study 2
2.18 E-Book δεύτερης ενότητας
2.19 Επαναληπτικό test
3.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
3.2 Ο Manager ως οικονομικός σύμβουλος
3.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες απόδοσης
3.4 Βασικά κόστη και η παρακολούθηση τους
3.5 Φόροι τουριστικών μονάδων
3.6 Ελεγκτικές διαδικασίες
3.7a Ο manager ως υπεύθυνος προσωπικού
3.7b - Τύπος υπολογισμού μισθολογικού κόστους
3.8a Πώς προσλαμβάνουμε στον τουρισμό
3.8b Υποδείγματα αγγελιών τουρισμού
3.9 Η διαδικασία της συνέντευξης
3.10 Διαχείριση προσωπικού
3.11 Κανόνες εργασίας προσωπικού
3.12 Η εκπαίδευση στις τουριστικές μονάδες
3.13 Case study
3.14 E-Book τρίτης ενότητας
3.15 Επαναληπτικό Test
4.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
4,2 Σύγχρονες ξενοδοχειακές λειτουργίες και στρατηγικές ανάπτυξης
4.3 Ο στρατηγικός σχεδιασμός των πωλήσεων
4.4 Κινήσεις Πωλήσεων & Marketing για προσέλκυση πελατών
4.5 Τελευταίες τάσεις στο ξενοδοχειακό marketing
4.6 Διοργάνωση εκδηλώσεων
4.7 Ικανοποίηση πελατών από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - Στοιχεία ερευνών
4.8 Έξυπνα tips για μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών
4.9 Διαχείριση παραπόνων πελατών
4.10 Κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες
4.11 Τα βασικότερα διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων στα οποία πρέπει να συμμετέχει μια τουριστική μονάδα
4.12 Διαχείριση σχολίων στο διαδίκτυο
4.13 Παραδείγματα απαντήσεων σε σχόλια
4.14 Case study
4.15 Ε-Book τέταρτης ενότητας
4.16 Επαναληπτικό Test
5.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί Στόχοι
5.2 Αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
5.3 Η επιρροή του Covid-19 στις συνήθειες των τουριστών
5.4 Η επιρροή του Covid-19 και οι αναμενόμενες αλλαγές στον ξενοδοχειακό κλάδο
5.5 Η προσέγγιση των ξενοδοχείων από την επιχειρηματική σκοπιά
5.6 Πωλήσεις & Marketing στην εποχή του Covid-19
5.7 Λειτουργικά ζητήματα για τη διαχείριση του COVID-19 στον τομέα των καταλυμάτων
6.1 Project - Εργασία
6.2 Downloads
6.3 Networking και Αξιολόγηση
6.4 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής ACTA Advanced Certification

Βαθμολογία


4.9
(154 ψήφοι)
88%
5
12%
4
0%
3
0%
2
0%
1

Σχόλια


28/06/20

Απρόσμενα στοχευμένο, με εξαιρετικό υλικό. Το υλικό ήταν ικανοποιητικό και ήταν πολύ χρήσιμη η αναφορά παραδειγμάτων και tips σε πολλές ενότητες.

Αρετηή Πριοβολου

Βαθμολογία:

26/06/20

Το σεμινάριο ήταν αρκετά κατανοητό για άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον κλάδο του Τουρισμού. Εισάγει σταδιακά τον συμμετέχοντα στις βασικές ορολογίες και δίνει σαφείς πληροφορίες και με τη βοήθεια των βίντεο. Όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε υπήρξε πολύ υποστηρικτικό. Ιδιαίτερα βοηθητικά ήταν τα έξτρα links με αναλυτικότερες περιγραφές συγκεκριμένων όρων.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΤΑ

Βαθμολογία:

28/05/20

Εξαιρετικό! Έμεινα ενθουσιασμένη και ευχαριστημένη! Σας ευχαριστώ θερμά!

Mariyana Dimitrova

Βαθμολογία:

26/05/20

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποδείχτηκε πολύ καλύτερο των αρχικών προσδοκιών μου. Έχοντας φτάσει στο τέλος του, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και το κυριότερο επικροτώ πολύ την αρχική μου απόφαση να το παρακολουθήσω. Έχοντας εργαστεί 2 χρόνια στον κλάδο των ξενοδοχείων, με βοήθησε να κατανοήσω περισσότερο πολλά στοιχεία, τα οποία πριν μου δημιουργούσαν απορίες. Όπως επίσης έλαβα πολλές νέες πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες προηγουμένως αγνοούσα πλήρως. Τώρα πλέον έχω μια πιο σφαιρική ιδέα και την επόμενη φορά που θα εργαστώ ξανά σε κάποιο ξενοδοχείο, θα είμαι πιο σίγουρη καθώς θα γνωρίζω τι συμβαίνει γύρω μου, και όχι μόνο στο δικά μου καθήκοντα και πόστο! Το υλικό του σεμιναρίου, με ότι αυτό περιλαμβάνει, ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό, περιλάμβανε πολλές και ουσιώδεις πληροφορίες. Προσωπικά με έχει καλύψει αποτελεσματικά!!

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βαθμολογία:

15/05/20

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και οργανωμένο σεμινάριο. Έμενα προσωπικά με κράτησε σε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος και αναλύοντας όλα τα πόστα ενός ξενοδοχείου, σίγουρα οι γνώσεις που απέκτησα θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Το υλικό που μου έχει δοθεί θεωρώ ότι ήταν αρκετό για να καλύψει κάθε πτυχή του σεμιναρίου, ώστε να μην υπάρχουν απορίες, να γίνεται δηλαδή κατανοητό το κάθε τι που αναλύεται.

Eleni Komninaki

Βαθμολογία:

08/05/20

Πολύ κατατοπιστικό και με λεπτομέρειες που πράγματι βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων. Η μόνη παρατήρηση που θα είχα είναι η αναλογία video και κειμένων. Προσωπικά προτιμώ την προφορική παράδοση.

ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Βαθμολογία:

06/05/20

Πολύ καλή προσπάθεια και ενδιαφέρον πρόγραμμα. Έψαχνα κάποιο σεμινάριο μικρής διάρκειας και ταυτόχρονα να καλύπτει αρκετά θέματα των τουριστικών επιχειρήσεων , κάτι το οποίο πετυχαίνει το περιεχόμενο του εν λόγω σεμιναρίου. Ευέλικτο πρόγραμμα όσον αφορά την παρακολούθηση και χρήσιμη η γενική εικόνα που αποκτά κανείς μετά τη λήξη του. Το υλικό του σεμιναρίου ήταν επαρκές και είναι πολύ σημαντικό που υπήρξε η δυνατότητα ερωτήσεων για όποιον το χρειαστεί.

Δήμητρα Γκανάρα

Βαθμολογία:

05/05/20

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα πολύ ωραίο και κατατοπιστικό σεμινάριο. Σου παρουσιάζει οτιδήποτε θα έπρεπε να ξέρει κάποιος για τη σωστή λειτουργιά μιας τουριστικής μονάδας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βαθμολογία:

04/05/20

Το σεμινάριο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, έμαθα πολλές καινούριες χρήσιμες πληροφορίες. Είμαι πολύ χαρούμενη που έλαβα μέρος σε αυτό.

Στεφανί Μεθενίτη

Βαθμολογία:

02/04/20

Καλησπέρα σας, το σεμινάριο που παρακολούθησα ήταν αντάξιο των προσδοκιών που είχα πριν το ξεκινήσω και επίσης πολύ κατατοπιστικό για να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας μιας τουριστικής μονάδας.

Κωνσταντίνος Σταμούλης

Βαθμολογία:

28/03/20

Το σεμινάριο που παρακολούθησα, ήταν ολοκληρωμένο και άψογα επιμελημένο, συμβάλλοντας στην θεωρητική και πρακτική μου επιμόρφωση πάνω σε όλες τις εκφάνσεις του τουριστικού management. Πιστεύω ότι κάλυψε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με τη διοίκηση και την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε τμήμα στο οποίο ανατίθεται ένας συγκεκριμένος ρόλος προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά, θεωρώ οτι το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όλο το εργατικό δυναμικό ενός ξενοδοχείου και σε αυτούς που θα ήθελαν μελλοντικά να ασχοληθούν με τον τουρισμό και δεν εξαντλείται αυστηρά στην κατάρτιση ενός επίδοξου manager.

Λάμπρος Λάππας

Βαθμολογία:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: phone icon 2310 005188
EARLY BIRD -25%: έως 5 Οκτωβρίου 2020 Επωφεληθείτε από τη μειωμένη τιμή -25% κλείνοντας τη θέση σας τώρα
260€ 195€

ΕΝΑΡΞΗ: 12 Οκτωβρίου 2020

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 11 Οκτωβρίου 2020

ΤΥΠΟΣ: E-LEARNING

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: