ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

4.9
(100 ψήφοι)
Έναρξη 2 Ιουλίου
4 εβδομάδες
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 2 Ιουλίου 2024
4 εβδομάδες Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περιγραφή προγράμματος

Ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο για όσους θέλουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στον τουρισμό. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει υπαλλήλους και ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων να αξιολογούν και να προβαίνουν σε ενέργειες βελτίωσης σε ό,τι αφορά την ομαλή λειτουργία του καταλύματος. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό προσόν και για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον τουριστικό κλάδο. Θα αποκτήσετε όχι μόνο επιχειρηματική τεχνογνωσία αλλά και μια ευρεία βάση γνώσεων στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας και στο πώς λειτουργούν τα ξενοδοχεία.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Advanced Certificate «Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων» βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1 Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι κεφαλαίου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.Α.1 Ορισμός της έννοιας Διοίκηση/Διαχείριση (Management)
1.Α.2 Η σημασία της διοίκησης στην επιτυχία ενός οργανισμού
1.Α.3 Λειτουργίες του Management και επίπεδα διοίκησης
1.Α.4 Η διαδικασία του προγραμματισμού/σχεδιασμού σε έναν οργανισμό
1.Α.5 Η οργάνωση
1.Α.6 Διεύθυνση και διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων
1.Α.7 Ο έλεγχος ως λειτουργία της διοίκησης
1.Α.8 Η επικοινωνία σε έναν οργανισμό
1.Α.9 Ο ρόλος και οι δεξιότητες ενός αποτελεσματικού μάνατζερ. Ο μάνατζερ ηγέτης
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1.Β.1 Το τουριστικό φαινόμενο
1.Β.2 Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία
1.Β.3 Κατανομή τουριστικής δραστηριότητας και γεωγραφική προέλευση τουριστών
1.Β.4 Οι τουριστικές επιχειρήσεις και η θέση των τουριστικών καταλυμάτων στην αγορά του τουρισμού.
1.Β.5 Τα τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα πυλώνας του τουρισμού της χώρας
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1.Γ.1 Μορφές, τύποι, κατατάξεις
1.Γ.2 Το ξενοδοχειακό προϊόν και τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά
1.Γ.3 Ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους πελάτες
1.Γ.4 Προσέγγιση διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
1.Γ.5 Δομή μιας ξενοδοχειακής μονάδας και τύποι δωματίων
1.Γ.6 Το μάνατζμεντ σε μια σύγχρονη τουριστική μονάδα
1.Γ.7 Τουριστική και ξενοδοχειακή ορολογία
1.Γ.8 Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα
1.Γ.9 Σύνοψη κεφαλαίου
1.Γ.10 Επαναληπτικό Τεστ 1ης Εβδομάδας
2.1 Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι κεφαλαίου
2.2 Bασικά, λειτουργικά τμήματα μιας τουριστικής μονάδας και διαφορές μικρής / μεσαίας και μεγάλης τουριστικής ξενοδοχειακής επιχείρησης
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
2.Α.1 Τμήμα διαχείρισης δωματίων (Rooms Division). Τυπικό οργανόγραμμα
2.Α.2 Τμήμα υποδοχής (Front office) ο “εγκέφαλος” ενός τουριστικού καταλύματος
2.Α.2.1 Καθήκοντα υπαλλήλων τμήματος
2.Α.3 Τμήμα κρατήσεων δωματίων, λειτουργία και συμβόλαια συνεργασίας
2.Α.4 Tμήμα υποστήριξης λειτουργιών, διαχείρισης οικονομικών (back office)
2.Α.5 Τμήμα οροφοκομίας (Housekeeping), καθήκοντα και αρμοδιότητες
2.Α.5.1 Διαδικασίες καθαρισμού δωματίων και εξοπλισμός
2.Α.5.2 Πρακτικές λινοθήκης και πλυντηρίων
2.Α.6 Τμήμα συντήρησης, οι συχνότερες βλάβες δωματίων σε ένα κατάλυμα
ΕΝΟΤΗΤΑ B. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ (FOOD & BEVERAGE)
2.Β.1 Επισιτιστικά τμήματα (τροφίμων και ποτών) Food & Beverage. Σύνθεση και σημασία του τμήματος
2.B.1.1 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του F&B manager
2.Β.2 Τμήμα κουζίνας, βασικές αρμοδιότητες
2.Β.3 Εστιατορικές μονάδες καταλύματος, κανόνες και σπουδαιότητα καλού service
2.Β.4 Room service, κανόνες και διαδικασία υπηρεσίας δωματίου
2.Β.5 Μενού: είδη, σύνθεση, τιμολόγηση και κοστολόγηση
2.Β.6 Παράθεση τροφίμων σε μορφή μπουφέ, διαχείριση και πλεονεκτήματα
2.Β.7 Μπαρ, βασικά στοιχεία λειτουργίας
2.Β.8 Δυνατότητες διοργάνωσης συνεδρίων και συνεστιάσεων σε μια τουριστική μονάδα
2.Β.9 Τμήμα προμηθειών και αποθήκης
2.Β.10 Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα
2.Β.11 Σύνοψη κεφαλαίου
2.Β.12 Επαναληπτικό Τεστ 2ης Εβδομάδας
3.1 Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι κεφαλαίου
3.2 Διαχείριση εσόδων καταλύματος. Το κέρδος στο μικροσκόπιο
3.3 Δείκτες αξιολόγησης οικονομικής απόδοσης επιχείρησης
3.4 Τιμολόγηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών
3.5 Κριτήρια προσδιορισμού τιμών
3.6 Ανάλυση και πρακτική εφαρμογή διοίκησης σοδειάς (revenue management)
3.7 Υπερκρατήσεις (Overbooking) και τρόποι πρόβλεψης της ζήτησης
3.8 Καθορισμός τιμής δωματίων με παράδειγμα
3.9 Κανάλια διανομής: οι κυριότερες online πλατφόρμες κρατήσεων δωματίων
3.10 Στρατηγική μάρκετινγκ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
3.11 Πολιτική προώθησης και προσέλκυσης πελατών. Το κτίσιμο της πελατείας
3.12 Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου σε τουριστική μονάδα
3.13 Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα
3.14 Σύνοψη κεφαλαίου
3.15 Επαναληπτικό Τεστ 3ης Εβδομάδας
4.1 Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι κεφαλαίου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
4.Α.1 Η απασχόληση σε μια μονάδα. Κανόνες και συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού
4.Α.2 Μέθοδοι προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού
4.A.3 Η σημασία και οι μέθοδοι εκπαίδευσης σε ξενοδοχειακές μονάδες
4.Α.4 Η υποκίνηση και παραγωγικότητα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
4.Α.5 Hotel Manager : Ένας επαγγελματίας ηγέτης, τυπικό 24ωρο ενός διευθυντή τουριστικής μονάδας
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
4.Β.1 Οι πελάτες – επισκέπτες και οι ανάγκες τους. Οι προσδοκίες των πελατών από ένα τουριστικό κατάλυμα
4.Β.2 Από τις παροχές μέχρι την εξυπηρέτηση. Υποσχεθείτε λίγα – προσφέρετε περισσότερα
4.Β.3 Χειρισμός παραπονούμενων πελατών
4.Β.4 Τα πιο συνηθισμένα παράπονα σε ένα τουριστικό κατάλυμα
4.Β.5 Παραδείγματα διαχείρισης κριτικών και σχολίων σε διαδικτυακές πλατφόρμες
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
4.Γ.1 Smart hotels: Πως η τεχνολογία ωφελεί ξενοδόχους και επισκέπτες
4.Γ.2 Εφαρμογές Η/Υ στον ξενοδοχειακό κλάδο (Property Management Systems)
4.Γ.3 Αναβάθμιση και διαφοροποίηση υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων
4.Γ.4 Έξυπνα tips και ιδέες που κάνουν τη διαφορά
4.Γ.5 Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα
4.Γ.6 Σύνοψη κεφαλαίου
4.Γ.7 Επαναληπτικό Τεστ 4ης Εβδομάδας
5.1 Project – εργασία
5.2 Αξιολόγηση σεμιναρίου
5.3 Τεστ αξιολόγησης – Βεβαίωση συμμετοχής Acta Advanced Certification

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ACTA-certified course “Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων” απευθύνεται στην πλειοψηφία των εμπλεκομένων στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο. Συγκεκριμένα αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδιαφέρει:

 • Τον επιχειρηματία/ιδιοκτήτη της μικρής και μεσαίας ξενοδοχειακής μονάδας, που θα το χρησιμοποιήσει ως οδηγό για το τρίπτυχο της επιτυχίας: σωστή οργάνωση, ικανοποίηση του πελάτη, ποιοτικό & θετικό οικονομικό αποτέλεσμα
 • Το στέλεχος που ήδη εργάζεται στον τουρισμό και θέλει να εφοδιαστεί με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη του
 • Τον σπουδαστή των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και άλλων σχολών τουριστικής κατεύθυνσης, που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του σε οργανωτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο αποκτώντας μια εξειδίκευση στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Τον  φοιτητή οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
 • Όποιον επιθυμεί να εισέλθει επαγγελματικά για πρώτη φορά στον τουρισμό, αποκομίζοντας συμπυκνωμένη εκπαιδευτική γνώση παράλληλα με δεξιότητες που θα διευκολύνουν την προσαρμογή του στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

2310 307707

Βαθμολογία

4.9
100 ψήφοι
89%
5
11%
4
0%
3
0%
2
0%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητής

Χρήστος Διπίδης
Msc Tourism Management

Ο Χρήστος Διπίδης γεννήθηκε το 1977 στο Αννόβερο Γερμανίας. Είναι απόφοιτος της σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του τουρισμού και κυρίως των επιχειρήσεων φιλοξενίας από το 2001 τόσο σε ξενοδοχειακή μονάδα resort 5* αλλά και σε city hotel.

Σήμερα είναι ανώτερο στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης. Παράλληλα είναι εξωτερικός συνεργάτης-σύμβουλος σε εταιρεία διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχείων με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας.

Με την εκπαίδευση ασχολείται τα τελευταία 6 χρόνια, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, και διδάσκει σε τμήματα τουριστικής κατεύθυνσης σε Δημόσια ΙΕΚ και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες και έρευνες τουριστικού-ξενοδοχειακού περιεχομένου ενώ έχει συμμετέχει ως ομιλητής σε τουριστικά συνέδρια και ημερίδες.

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

O υποψήφιος με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχει μάθει:

 • Τις γενικές αρχές του Management και τη διοίκηση ενός οργανισμού
 • Τις δεξιότητες και τον ρόλο ενός σύγχρονου μάνατζερ
 • Τη λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Τη φυσιογνωμία του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα και ενδιαφέροντα στοιχεία για να γίνει αντιληπτή η μεγάλη δυναμική του
 • Τη βασική ορολογία του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Το πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχείων
 • Τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους πελάτες
 • Τη δομή μιας τουριστικής μονάδας και  τα επιμέρους τμήματα λειτουργίας (Front Office, Back office, Housekeeping, Συντήρηση, Food & Beverage)
 • Τη μεθοδολογία, τα βήματα και τους τρόπους για να εξασφαλίσει ο μάνατζερ ενός ξενοδοχείου τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του καταλύματος
 • Την έννοια του ξενοδοχειακού φιλοξενείν και πώς να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες
 • Να εμπνέει και να παρακινεί τους εργαζόμενους της ξενοδοχειακής μονάδας με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες
 • Τις διαδικασίες εύρεσης προσωπικού, πρόσληψης και εκπαίδευσης
 • Να αντιλαμβάνεται βασικά οικονομικά μεγέθη, να γνωρίζει τα απαιτούμενα εκδιδόμενα παραστατικά, τους φόρους, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μία τουριστική μονάδα
 • Να δημιουργεί, να αναλύει τα ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα της πληρότητας του καταλύματος και να εφαρμόζει με ορθό τρόπο τη διαχείριση εσόδων με την τεχνική της  διοίκησης σοδειάς (revenue management)
 • Να διαχειρίζεται τα παράπονα, τις συγκρούσεις, τις δύσκολες καταστάσεις, τη λήψη αποφάσεων και τα διαδικτυακά σχόλια των πελατών
 • Να γνωρίζει το δίκτυο πωλήσεων με έμφαση στα κύρια online κανάλια πώλησης και μάρκετινγκ
 • Ιδέες και μικρά tips που κάνουν τη διαφορά στην βιομηχανία φιλοξενίας
 • Τρόπους αναβάθμισης και ποιοτικής διαφοροποίησης του ξενοδοχειακού προϊόντος μέσα από παραδείγματα
 • Την τάση της τελευταίας τεχνολογίας που επηρεάζει τους επισκέπτες και πώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μετατρέπονται σε smart hotel

Κόστος

Έναρξη Εγγραφών 2 Ιουλίου 2024
Ειδικό 221€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2024
Κανονικό 260€
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2024
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 307707
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: