Φεύγουμε για #summer_camp με -30% σε όλα τα σεμινάρια και cerificates του Skillbox!
Κλείσε θέση έως 31/07

Online Σεμινάρια Προσωπική Ανάπτυξη

Ενισχύστε τα soft skills σας παρακολουθώντας online σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης σε θέματα όπως Διαχείριση Άγχους, Χρόνου, Συγκρούσεων, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αυτοβελτίωση. 

Νέα | Προσωπική Ανάπτυξη

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: