Φεύγουμε για #summer_camp με -30% σε όλα τα σεμινάρια και cerificates του Skillbox!
Κλείσε θέση έως 31/07

Online Σεμινάρια Marketing

Για να είστε ενημερωμένοι με τις πιο σύγχρονες και digital marketing πρακτικές, εδώ θα βρίσκετε online σεμινάρια Social Media & Internet Marketing (Facebook, Instagram, YouTube), Copywriting, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία.

Νέα | Marketing

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: