ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ένα ολοκληρωμένο Σεμινάριο για όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Ξενοδοχειακό Management.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα τους στον Τουρισμό, να εξελιχθούν επαγγελματικά ή να μάθουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη δική τους μονάδα ως Hotel Managers.
ΕΝΑΡΞΗ: 8 Μαρτίου 2021
4.9
(218 ψήφοι)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Advanced Certificate «Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων» βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας διεξάγεται ένα live meeting μέσω της πλατφόρμας Zoom μεταξύ του εισηγητή και των συμμετεχόντων. Κάθε εβδομάδα σας δίνεται πρόσβαση στο υλικό της νέας ενότητας. Μετά το πέρας των τεσσάρων εβδομάδων, συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του σεμιναρίου για τουλάχιστον δυο έτη, καθώς και σε νέο επικαιροποιημένο περιεχόμενο που ενδεχομένως να προστεθεί.

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA

Σε ποιους απευθύνεται;


Το ACTA-certified course “Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων” απευθύνεται στην πλειοψηφία των εμπλεκομένων στην Τουριστική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στον ιδιοκτήτη της μικρής και μεσαίας τουριστικής μονάδας, που θα το χρησιμοποιήσει ως οδηγό για το τρίπτυχο της επιτυχίας: Σωστή Οργάνωση, Ικανοποίηση του Πελάτη, Ποιοτικό & Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα
 • Στο στέλεχος που ήδη εργάζεται στον Τουρισμό και αποσκοπεί σε περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη
 • Στον σπουδαστή των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του σε οργανωτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο
 • Σε όποιον επιθυμεί να εισέλθει επαγγελματικά για πρώτη φορά στον Τουρισμό, αποκομίζοντας συμπυκνωμένη εκπαιδευτική γνώση, που θα διευκολύνει την προσαρμογή του στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Τι θα μάθω;


 

O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα έχει μάθει:

 • Τις βασικές αρχές του Management
 • Τη βασική ορολογία του τουρισμού
 • Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί ένας σύγχρονος manager στην καθημερινότητα του για την ομαλή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας
 • Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη βιομηχανία του τουρισμού και περαιτέρω συζήτηση για να γίνει αντιληπτή η δυναμική του
 • Τη μεθοδολογία και τους τρόπους για να εξασφαλιστεί η σωστή οργάνωση της τουριστικής μονάδας
 • Να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες και να αναλύει τα ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα
 • Τη δομή και την οργάνωση μιας τουριστικής μονάδας, τα επιμέρους τμήματα λειτουργίας (Front Office, Back office, Housekeeping, Συντήρησης)
 • Την αξία του ρόλου του Διευθυντή στο χειρισμό διαφόρων καταστάσεων
 • Τις διαδικασίες εύρεσης προσωπικού, πώς προσλαμβάνουμε και πώς εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
 • Να αντιλαμβάνεται βασικά οικονομικά μεγέθη, τους φόρους, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μία τουριστική μονάδα
 • Να διαχειρίζεται τα παράπονα και τα διαδικτυακά σχόλια
 • Πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο κατάλυμα όσον αφορά τις πωλήσεις, το marketing και την απαραίτητη εξωστρέφεια, που θα πρέπει να το διακρίνει


UPDATE - Διαχείριση του COVID-19 στον Τουρισμό

 • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης
 • Η εξέλιξη στον τουριστκό κλάδο μετά τον Covid-19
 • Ο χειρισμός σε επιχειρηματικό επίπεδο
 • Οι αλλαγές σε επίπεδο πωλήσεων και marketing
 • Αναλυτικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης κρουσμάτων

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση με ποσοστό άνω των 60% και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής


Θωμάς Μούτσελος

Οικονομολόγος MSc, Σύμβουλος Ξενοδοχειακού Management

O Θωμάς Μούτσελος εργάζεται στο χώρο του τουρισμού εδώ και σχεδόν 10 χρόνια χρόνια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Master of Science Accounting & Finance από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Project Manager ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία του αντικειμένου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Περισσότερα +

Το Advanced Certificate προτείνουν


                                          

 

Θεματολογία


1.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Α. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MANAGEMENT
1.A.1 Ο ορισμός του Management και η σημασία του για την επιτυχία ενός οργανισμού
1.Α.2 Δεξιότητες και ο ρόλους του Manager
1.A.3 Λειτουργίες του Management και επίπεδα διοίκησης
1.Α.4 Προγραμματισμός / Σχεδιασμός
1.Α.5 Οργάνωση
1.Α.6 Διεύθυνση / Λήψη αποφάσεων
1.Α.7 Διαδικασίες Ελέγχου
1.Α.8 Η έννοια της ομάδας και η επικοινωνία εντός του οργανισμού
Β. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1.Β.1 Η ''βιομηχανία'' του τουρισμού και οι προοπτικές του
1.Β.2 Η γεωγραφική προέλευση των τουριστικών στην Ελλάδα
1.Β.3 Δομή και γεωγραφική κατανομή του κλάδου
1.Β.4 Η σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία
1.Β.5 Τύποι τουριστικών καταλυμάτων
1.Β.6 Αστέρια & Κλειδιά
Γ. ΤΟ MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
1.Γ.1 Ο ρόλος του Manager σε μια σύγχρονη τουριστική μονάδα
1.Γ.2 Βασικό οργανόγραμμα ξενοδοχειακής μονάδας
1.Γ.3 Βασική ορολογία
1.Γ.4 Υποδείγματα οργανογράμματος μικρής, μεσαίας και μεγάλης μονάδας
1.Γ.5 Η σημασία του σωστού συντονισμού και της επίβλεψης
1.Γ.6 (i) Η σημασία του ξενοδοχειακού Software σαν εργαλείο λειτουργίας και Management
1.Γ.6 (ii) Η σημασία του ξενοδοχειακού Software σαν εργαλείο λειτουργίας και Management
1.Γ.7 Case study
1.Γ.8 E-Βook πρώτης ενότητας
1.Γ.9 Επαναληπτικό Test
2.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
2.2 Η σπουδαιότητα του τμήματος υποδοχής (Front Office)
2.3 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες Front Office Department
2.4 Η σπουδαιότητα των τμημάτων Housekeeping - Τμήμα συντήρησης
2.5 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες Housekeeping - Τμήμα Συντήρησης
2.6 Λινά και η διαχείριση τους
2.7 Η ταυτότητα των μονάδων επισιτισμού και η σπουδαιότητα του τμήματος Service
2.8 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες τμήματος Service
2.9 Τμήμα κουζίνας
2.10 Οργανόγραμμα & Βασικές αρμοδιότητες τμήματος κουζίνας
2.11 Βασικές παράμετροι για τη δημιουργία ενός à la carte μενού
2.12 Διαχείριση μενού μπουφέ
2.13 Κοστολόγηση - Τιμολόγηση à la carte μενού
2.14 Υπολογισμός κόστους μπουφέ
2.15 Διαδικασίες & Καθηκοντολόγια Ξενοδοχειακών Τμημάτων
2.16 Case study 1
2.17 Case study 2
2.18 E-Book δεύτερης ενότητας
2.19 Επαναληπτικό test
3.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
3.2 Ο Manager ως οικονομικός σύμβουλος
3.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες απόδοσης
3.4 Βασικά κόστη και η παρακολούθηση τους
3.5 Φόροι τουριστικών μονάδων
3.6 Ελεγκτικές διαδικασίες
3.7a Ο manager ως υπεύθυνος προσωπικού
3.7b - Τύπος υπολογισμού μισθολογικού κόστους
3.8a Πώς προσλαμβάνουμε στον τουρισμό
3.8b Υποδείγματα αγγελιών τουρισμού
3.9 Η διαδικασία της συνέντευξης
3.10 Διαχείριση προσωπικού
3.11 Κανόνες εργασίας προσωπικού
3.12 Η εκπαίδευση στις τουριστικές μονάδες
3.13 Case study
3.14 E-Book τρίτης ενότητας
3.15 Επαναληπτικό Test
4.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
4,2 Σύγχρονες ξενοδοχειακές λειτουργίες και στρατηγικές ανάπτυξης
4.3 Ο στρατηγικός σχεδιασμός των πωλήσεων
4.4 Κινήσεις Πωλήσεων & Marketing για προσέλκυση πελατών
4.5 Τελευταίες τάσεις στο ξενοδοχειακό marketing
4.6 Διοργάνωση εκδηλώσεων
4.7 Ικανοποίηση πελατών από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - Στοιχεία ερευνών
4.8 Έξυπνα tips για μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών
4.9 Διαχείριση παραπόνων πελατών
4.10 Κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες
4.11 Τα βασικότερα διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων στα οποία πρέπει να συμμετέχει μια τουριστική μονάδα
4.12 Διαχείριση σχολίων στο διαδίκτυο
4.13 Παραδείγματα απαντήσεων σε σχόλια
4.14 Case study
4.15 Ε-Book τέταρτης ενότητας
4.16 Επαναληπτικό Test
5.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί Στόχοι
5.2 Αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
5.3 Η επιρροή του Covid-19 στις συνήθειες των τουριστών
5.4 Η επιρροή του Covid-19 και οι αναμενόμενες αλλαγές στον ξενοδοχειακό κλάδο
5.5 Η προσέγγιση των ξενοδοχείων από την επιχειρηματική σκοπιά
5.6 Πωλήσεις & Marketing στην εποχή του Covid-19
5.7 Λειτουργικά ζητήματα για τη διαχείριση του COVID-19 στον τομέα των καταλυμάτων
6.1 Project - Εργασία
6.2 Downloads
6.3 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
6.4 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής ACTA Advanced Certification

Βαθμολογία


4.9
(218 ψήφοι)
88%
5
11%
4
1%
3
0%
2
0%
1

Σχόλια


09/12/2020

Εξαιρετικό σεμινάριο,άψογα επιμελημένο που καλύπτει απόλυτα τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Παρέχει όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες γνώσεις για το σύνολο μιας μονάδας καθώς και το σωστό χειρισμό διαφόρων καταστάσεων.

Χριστίνα Σπύρου

Βαθμολογία:

04/12/2020

Πολύ καλό σεμινάριο με εξαιρετικό και πλήρης υλικό για την κατανόηση της λειτουργίας μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

Βαθμολογία:

03/12/2020

Πολύ ενδιαφέρον, με όσες πληροφορίες μπορούσε κανείς να χρειαστεί για το συγκεκριμένο χώρο. Σώστη δομή και τοποθέτηση των θεμάτων, αναλυτικά παραδείγματα και αξιόλογη εξέταση στο τέλος καθε ενότητας. Επίσης η προσθήκη της ενότητας για το covid ήταν πολύ χρήσιμη και απαραίτητη.

Ελένη Ρουσακάκη

Βαθμολογία:

01/12/2020

Παρά πολύ χρήσιμο με βοήθησε να ενημερωθώ για πολλά πράγματα που συναντώ μπροστά μου στην τουριστική μονάδα που διαθέτω στην Πάρο σας ευχαριστώ πολύ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ

Βαθμολογία:

03/11/2020

Πάρα πολύ καλό και με πλήρη ενημέρωση δε όλους τους τομείς που αφορούν τον Hotel manager.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ

Βαθμολογία:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: phone icon 2310 005188
ΚΟΣΤΟΣ: 260€
Έκπτωση 15% για φοιτητές και ανέργους

ΕΝΑΡΞΗ: 8 Μαρτίου 2021

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 7 Μαρτίου 2021

ΤΥΠΟΣ: E-LEARNING

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εβδομάδες

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: