Διοργανωτής Σεμιναρίου: IST COLLEGE
ONLINE DIPLOMA

Event Management

4.6
(18 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιανουαρίου
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 1 Ιανουαρίου 1
Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Diploma in «Event Management» του IST COLLEGE βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1α Ορισμός Εκδηλώσεων (Event) και η εξέλιξη τους (Μέρος Πρώτο)
1.1β Ορισμός Εκδηλώσεων (Event) και η εξέλιξη τους (Μέρος Δεύτερο)
1.2α Κατηγορίες Εκδηλώσεων και Τύποι εκδηλώσεων (Μέρος Πρώτο)
1.2β Κατηγορίες Εκδηλώσεων και Τύποι εκδηλώσεων (Μέρος Δεύτερο)
1.3α Εκδηλώσεις με βάση το μέγεθος και το περιεχόμενο (Μέρος Πρώτο)
1.3β Εκδηλώσεις με βάση το μέγεθος και το περιεχόμενο (Μέρος Δεύτερο)
1.4 Τα τέσσερα κύρια είδη εκδηλώσεων με βάση το μέγεθος
1.5 Τα τρία κύρια είδη εκδηλώσεων με βάση το περιεχόμενο
1.6 Οι επιδράσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων
1.7 Οι επιδράσεις των Mega Events
1.8 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
2.1α Ο ορισμός και τα εργαλεία του Management (Μέρος Πρώτο)
2.1β Ο ορισμός και τα εργαλεία του Management (Μέρος Δεύτερο)
2.2α Λειτουργίες Στρατηγικού Management (Μέρος Πρώτο)
2.2β Λειτουργίες Στρατηγικού Management (Μέρος Δεύτερο)
2.3 H διαμόρφωση στρατηγικής
2.4 Το βασικό μοντέλο του στρατηγικού management, η υλοποίηση και η αξιολόγηση
2.5 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
2.6 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
2.7 Ανάλυση Διαμόρφωσης Στρατηγικής (Strategy Formulation)
Ebook ενότητας
Επαναληπτικό Τεστ 1ης Εβδομάδας
3.1α Διαχείριση γεγονότων και εκδηλώσεων (Event Management) (Πρώτο Μέρος)
3.1β Διαχείριση γεγονότων και εκδηλώσεων (Event Management) (Δεύτερο Μέρος)
3.1γ Διαχείριση γεγονότων και εκδηλώσεων (Event Management) (Μέρος Τρίτο)
3.2 Λειτουργίες της Μάρκας (Brand)
3.3 Η Μάρκα/Εμπορική Επωνυμία στη περίπτωση ενός Προορισμού
3.4 Οι προϊοντικές κατηγορίες στην περίπτωση της διαχείρισης Γεγονότων και Εκδηλώσεων
3.4.1 Σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη και πολιτικές για την ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
3.4.2 Επιλογή Στρατηγικών
3.5 Επενδύσεις σε ειδικά γεγονότα
3.6 Μελέτη Περίπτωσης: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο: Η περίπτωση της Σφενδάμης (Σ.Φ.)
3.7 Tα Φεστιβάλ Μουσικής
3.8 Συνεδριακές εκδηλώσεις και γεγονότα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τουρισμού
3.9 Προβολή Γεγονότων
3.10 Ανάλυση κόστους - οφέλους
3.11 Οι επενδύσεις σε ειδικά γεγονότα και η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους για την τοπική οικονομία
3.12 Οργάνωση και διαχείριση Event
3.13 Χαρακτηριστικά επιτυχημένων γεγονότων
3.14α Στρατηγικός προγραμματισμός γεγονότων (Μέρος Πρώτο)
3.14β Στρατηγικός προγραμματισμός γεγονότων (Μέρος Δεύτερο)
3.15 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
4.1 Εισαγωγή στο Marketing
4.2 Marketing Mix
4.3 H έννοια του Event Marketing
4.3.1 Αναδιαμόρφωση εκδηλώσεων
4.4α Έρευνα Μάρκετινγκ (Μέρος Πρώτο)
4.4β Έρευνα Μαρκετινγκ (Μέρος Δεύτερο)
4.5α Βήματα κατάρτισης του σχεδίου μάρκετινγκ (Μέρος Πρώτο)
4.5β Βήματα κατάρτισης του σχεδίου μάρκετινγκ (Μέρος Δεύτερο)
4.5.1 Τμηματοποίηση της αγοράς
4.5.2 Οι κύριες μέθοδοι τμηματοποίησης
4.5.3 Στόχευση της αγοράς
4.6α Τοποθέτηση της αγοράς (Μέρος Πρώτο)
4.6β Τοποθέτηση της Αγοράς (Μέρος Δεύτερο)
4.7α Στρατηγικές Μάρκετινγκ (Πρώτο Μέρος)
4.7β Στρατηγικές μάρκετινγκ (Μέρος Δεύτερο)
4.8α Η επιλογή του Μίγματος Μάρκετινγκ και οι Μετρήσεις Επιτυχίας
4.8β Οι Μετρήσεις Επιτυχίας (Μέρος Δεύτερο)
4.9 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
Επαναληπτικό Τεστ 2ης Εβδομάδας
5.1 Οι επιδράσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων
5.2 Πολιτισμός και Κουλτούρα
5.3 Κουλτούρα, εκφάνσεις πολιτιστικής πολιτικής, μοντέλο ανάπτυξης
5.4 Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
5.5 Τα βασικά χαρακτηριστικά των φεστιβάλ
5.6 Τα φεστιβάλ: Ορισμοί και η ιστορική τους αναδρομή
5.7 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
6.1α Event Project Management (Πρώτο Μέρος)
6.1β Event Project Management (Δεύτερο Μέρος)
6.2α Ο σκοπός της εκδήλωσης (Μέρος Πρώτο)
6.2β Ο σκοπός της εκδήλωσης (Μέρος Δεύτερο)
6.3α Στοχοθεσία και στρατηγικός σχεδιασμός εκδηλώσεων (Μέρος Πρώτο)
6.3β Στοχοθεσία και στρατηγικός σχεδιασμός εκδηλώσεων (Μέρος Δεύτερο)
6.4 Η επιρροή του Event στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας
6.5 Event: Εργαλείο των δημοσίων σχέσεων & Εταιρικής Ταυτότητας
6.6α Πώς διοργανώνεται η εκδήλωση με βάση την εταιρική ταυτότητα και κουλτούρα (Μέρος Πρώτο)
6.6β Πώς διοργανώνεται η εκδήλωση με βάση την εταιρική ταυτότητα και κουλτούρα (Μέρος Δεύτερο)
6.7 Διαχείριση Κρίσεων
6.8α Ticketing & Check in (Μέρος Πρώτο)
6.8β Ticketing & Check in (Μέρος Δεύτερο)
6.9 Εισαγωγή στο Event Planning
6.10α Event Planning σε 10 βήματα (Μέρος Πρώτο)
6.10β Event Planning σε 10 βήματα (Μέρος Δεύτερο)
6.10γ Event Planning σε 10 βήματα (Μέρος Τρίτο)
6.11 Τρία video-παραδείγματα event planning
Ebook ενότητας
Επαναληπτικό Τεστ 3ης Εβδομάδας
7.1α Ορισμός συνεδρίων & Ιστορική αναδρομή (Μέρος Πρώτο)
7.1β Ορισμός συνεδρίων & Ιστορική αναδρομή (Μέρος Δεύτερο)
7.2α Ο προϋπολογισμός (Δεύτερο Πρώτο)
7.2β Ο προϋπολογισμός (Δεύτερο Μέρος)
7.2γ Ο προϋπολογισμός (Τρίτο Μέρος)
7.3α Συνεδριακός χώρος και τοποθεσία (Πρώτο Μέρος)
7.3β Συνεδριακός χώρος & Χρονική Στιγμή (Μέρος Δεύτερο)
7.3γ Συνεδριακός χώρος και τοποθεσία (Μέρος Τρίτο)
7.4α Οι ομιλητές (Μέρος Πρώτο)
7.4β Οι ομιλητές (Μέρος Δεύτερο)
7.5α Επισιτισμός - Εξοπλισμός - Προώθηση (Μέρος Πρώτο)
7.5β Επισιτισμός - Εξοπλισμός - Προώθηση (Μέρος Δεύτερο)
7.6α Engagement (Μέρος Πρώτο)
7.6β Engagement (Μέρος Δεύτερο)
7.7α Διαχείριση Κινδύνων και Περιστατικών (Μέρος Πρώτο)
7.7β Διαχείριση Κινδύνων και Περιστατικών (Μέρος Δεύτερο)
7.8α Αξιολόγηση (Μέρος Πρώτο)
7.8β Αξιολόγηση (Μέρος Δεύτερο)
7.9α Wedding Planning
7.9β Wedding Planning (Μέρος Δεύτερο)
7.10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
8.1 O θεσμός και τα είδη της χορηγίας (Sponsoring)
8.2 Ιστορική Αναδρομή, Διάκριση Χορηγίας - Δωρεάς, Πολιτιστική Χορηγία
8.3 Η χορηγία σε παγκόσμιο επίπεδο - Η χορηγία στον Ελλαδικό χώρο
8.4 Περισσότερα για τη σημασία της εταιρικής χορηγίας
8.5 Η χορηγία ως πρακτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
8.6 Η χορηγία ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης
8.7α Το crowdfunding ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης (Μέρος Πρώτο)
8.7β Το crowdfunding ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης (Μέρος Δεύτερο)
8.7γ Το crowdfunding ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης (Μέρος Τρίτο)
8.7δ Το crowdfunding ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης (Μέρος Τέταρτο)
8.8 Προτάσεις και συμπεράσματα
8.9 Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον Event Manager, Θωμά Πολίτη
Ebook ενότητας
9.Α Ψηφιακές μορφές επικοινωνίας
9.Α.1 Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά μέσα
9.Α.2 Διαδικτυακή διαφήμιση
9.Α.3 Διαδικτυακή διαφήμιση - Εvents & Social Media
9.Α.4 Περισσότερα για τις ψηφιακές μορφές επικοινωνίας
9.Β Virtual Events
9.Β1 Virtual Events
9.Β.2 Virtual Meeting
9.Β.3 Virtual Events: Μια νέα πραγματικότητα
Επαναληπτικό Τεστ 4ης Εβδομάδας
Ebook ενότητας
10.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
10.2 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής Acta Advanced Certification

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται εταιρικές εκδηλώσεις
 • Σε ενδιαφερόμενους όλων των επιπέδων εμπειρίας, ικανότητας και ηλικίας. Στην πραγματικότητα, η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων είναι ένα από τα δυνατά σημεία του.
 • Σε ανθρώπους που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη τους στοχεύοντας σε αναπτυσσόμενους κλάδους

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν τη θέση τους στην επιχείρηση τους, ούτως ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και θα ενισχύσει με δεξιότητες και γνώσεις όλους όσοι θέλουν να εργαστούν στον χώρο των επιχειρήσεων

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

phone icon 2310 005188

Βαθμολογία

4.6
18 ψήφοι
72%
5
22%
4
0%
3
6%
2
0%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Θεοδωράκης
Ανώτατο τραπεζικό στέλεχος - Επιστημονικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management του Τουρισμού. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει αποτελέσει Σύμβουλος τουριστικών θεμάτων για το Benchmarking των Ξενοδοχειακών μονάδων της Ελληνικής Αγοράς...

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Το πρόγραμμα Event Management σας καλεί σε μια δημιουργική διαδρομή που εμπλέκει πλήρως τους συμμετέχοντες σε μια παραγωγική εμπειρία μάθησης. Το Εvent Management ή η διαχείριση διοργάνωσης ή γεγονότος, αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία μία εκδήλωση σχεδιάζεται, προγραμματίζεται και υλοποιείται.


Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα λάβετε γνώσεις που αφορούν: 

 • Τον βασικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του project και του process management βασισμένοι στις αρχές της διοίκησης.
 • Τον σχεδιασμό, την παραγωγή και διαχείριση προσχεδιασμένων γεγονότων
 • Τις Κατηγορίες Εκδηλώσεων αλλά και τη σχέση του Management & του Event Management
 • Τις λειτουργίες και τα εργαλεία του Event Management
 • Τον ρόλο του Event Manager
 • Τη διοργάνωση και το Μάρκετινγκ Διεθνών Συνεδρίων
 • Το Event Marketing, τις ιδιαίτερες Στρατηγικές μάρκετινγκ που απαιτούνται και το e-μάρκετινγκ
 • Τις εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν την αγορά των παγκόσμιων εκδηλώσεων
 • Τον σημαντικό ρόλο της χορηγίας, του Sponsoring αλλά και τις σύγχρονες τάσεις στο είδος, όπως το crowdfunding
 • Πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικτυακή Διαφήμιση, τη σχέση των Events με τα Social media και τη σημασία του Social Networking
 • Τις πτυχές που δημιούργησε η νέα πραγματικότητα, λόγω της πανδημίας
 • Τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα συντελέσουν στη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις μίας συνεχώς μεταβαλλόμενης οικονομίας αλλά και αγορά εργασίας

Ακόμη, επιτυχημένοι επαγγελματίες στο χώρο των event θα πλαισιώσουν το σεμινάριο αυτό μεταφέροντας τις γνώσεις τους μέσα από την πρακτική εμπειρία τους.

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Ειδικό 255€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Κανονικό 300€
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο phone icon 2310 005188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: