Διοργανωτής Σεμιναρίου: IST COLLEGE
ONLINE DIPLOMA

Τηλεφωνικές Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών

4.5
(20 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιανουαρίου
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 1 Ιανουαρίου 1
Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Diploma «Τηλεφωνικές Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών» του IST COLLEGE βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1 Ορισμός της επικοινωνίας
1.2 Διαδικασία Επικοινωνίας
1.3 Ορισμός και τεχνικές Ενεργητικής ακρόασης - Μέρος Α'
1.4 Ορισμός και τεχνικές Ενεργητικής ακρόασης - Μέρος Β'
1.5 Ακούμε για να αντιληφθούμε - Ανοιχτές/Κλειστές ερωτήσεις
1.6 Σεβασμός στη φωνή του Πομπού
1.7 Αντιληπτική Ικανότητα γεγονότων
1.8 Αντιληπτική Ικανότητα Συναισθημάτων του ακροατή
1.9 Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων ακροατή
1.10 Ενίσχυση των ερωτήσεων - Μέρος Α'
1.11 Ενίσχυση ερωτήσεων - Μέρος Β'
1.12 Κλειστές ερωτήσεις
1.13 Κλειδί Επιτυχίας στην επικοινωνία
1.14 Εύστοχες Ερωτήσεις
1.15 Ενθάρρυνση Πελάτη -Ακροατή
1.16 Σύνοψη-Καθρεπτισμός επικοινωνίας
1.17 Σίγουρο Κλείσιμο -Συμφωνία
2.1 Ορισμός Γλώσσας Σώματος
2.2 Ακοή και Αντίληψη - Έλλειψη βλεμματικής Επαφής
2.3 Ακοή και Ασφάλεια
2.4 Επιτυχημένη πώληση με τις σωστές ερωτήσεις
2.5 Προσωπικές Ερωτήσεις
2.6 Πώς χτίζω δυνατές επικοινωνίες
2.7 Παραγωγικότητα και επικοινωνία
2.8 Λόγοι ανάπτυξης επικοινωνίας
2.9 Βασικά Εμπόδια στην επικοινωνία
2.10 Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
2.11 Παράφραση επικοινωνίας (Παράδειγμα)
2.12 Ενσυναίσθηση
2.13 Τεστ αξιολόγησης πρώτης εβδομάδας
3.1 Ανάλυση τύπων συμπεριφοράς πελατών
3.2 Κοινωνική και Παρορμητική προσωπικότητα
3.3 Αναλυτικός Τύπος - Ειδικά χαρακτηριστικά
3.4 Κυριαρχικός Τύπος - Ειδικά Χαρακτηριστικά
3.5 Εκφραστικός τύπος - Ειδικά Χαρακτηριστικά
3.6 Φιλικός τύπος - Ειδικά Χαρακτηριστικά
3.7 Τεστ Τύπου συμπεριφοράς συμμετεχόντων
4.1 Αρχές της πειθούς
4.2 Τεχνικές αντιμετώπισης αντιρρήσεων πελατών
4.3 Μπορείτε να μου εξηγήσετε;
4.4 Διευκρίνηση των Πραγματικών Αντιρρήσεων
5.1 Το Τηλεμάρκετιγκ ως Αποδοτικό Εργαλείο
5.2 Προετοιμασία Τηλεπώλησης
5.3 Συμβουλές για τον σχεδιασμό της τηλεφωνικής εμπειρίας
5.4 Διαδικασία πώλησης
5.5 Μετά την Πώληση
5.6 Εισαγωγή στο A.I.D.A. Model (Προσοχή, Ενδιαφέρον, Επιθυμία, Δράση)
5.7 Σημεία Αποφυγής
5.8 Κάποιες ακόμη συμβουλές
5.9 Κλείσιμο Συμφωνίας
5.10 Τεστ αξιολόγησης
6.1 Η έννοια του λόγου, του πάθους και του ήθους
6.2 Τα τρία συστατικά της πώλησης στην πράξη
6.3 Βήματα σωστής χρήσης του λόγου και της πειθούς
6.4 Ρητορική και ύφος
6.5 Συναισθηματική σύνδεση με τον πελάτη
7.1 Ορισμοί της καλής εξυπηρέτησης πελατών
7.2 Παροχή θετικής εμπειρίας στον πελάτη
7.3 Αυτογνωσία Πωλητή
7.4 Ευαισθητοποίηση του καταναλωτή
7.5 Προσδιορισμός και Κατανόηση των Αναγκών και Προσδοκιών των Πελατών
7.6 Συνέπειες της παροχής κακής εξυπηρέτησης πελατών (φήμη κλπ)
7.7 Η σημασία των λέξεων στην πώληση
7.8 Πυραμίδα Maslow & Ανάγκες
7.9 Άσκηση δήλωσης σε τρίγωνο
7.10 Ανατροφοδότηση
7.11 Αντικειμενική Ανατροφοδότηση
7.12 Υποκειμενική Ανατροφοδότηση
7.13 Αρχές της Αποτελεσματικής Ανατροφοδότησης
8.1 Τι είναι διαπραγμάτευση
8.2 Η ομορφιά του Win Win
8.3 Πουλάμε ή παλεύουμε;
8.4 Στάδια διαπραγμάτευσης
8.5 Προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση
8.6 Έναρξη διαπραγμάτευσης
8.7 Γιατί αποφεύγουμε τη διαπραγμάτευση
8.8 Τρόποι προσέγγισης στη διαπραγμάτευση
8.9 Πότε να διαπραγματευόμαστε
8.10 Πότε δεν διαπραγματευόμαστε
8.11 Ξεκινώντας μια προσφορά
8.12 Τακτικές διαπραγμάτευσης
8.13 Διαπραγμάτευση σε περίοδο κρίσης
8.14 Κλείσιμο Συμφωνίας
8.15 Συμβουλές διαπραγμάτευσης
8.16 Δικτυωθείτε με ακεραιότητα
8.17 Πώς χτίζω προσωπική δικτύωση στο internet
8.18 H Δύναμη του Follow Up στο Customer Service
Τεστ αξιολόγησης
9.1 Ποιες δεξιότητες απαιτεί η θέση;
9.2 Υπεύθυνος για την είσπραξη
9.3 Προγραμματισμός
9.4 Φάσεις των επαφών
9.5 Προσέγγιση οφειλετών ανάλογα με τον "τύπο συμπεριφοράς"
9,6 Η διερεύνηση
9.7 H χάραξη στρατηγικής
9.8 Η προετοιμασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας
9.9 Η δράση
9.10 Τι προσέχω πριν την επικοινωνία
9.11 Βήματα στη διαδικασία των εισπράξεων
9.12 Η Διερεύνηση αναγκών των οφειλετών
9.13 Οι επιδιώξεις του οφειλέτη
9.14 AIDA MODEL στην είσπραξη οφειλών
9.15 Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης
9.16 Η δημιουργία του "κλίματος"
9.17 Οι πιο συνηθισμένες αντιρρήσεις των οφειλετών
9.18 Η παρουσίαση και τα γεγονότα
9.19 Η παράθεση των επιχειρημάτων
9.20 Τρόποι να αυξήσω την υπόσχεση πληρωμής
9.21 Η σημασία της προσφοράς των εναλλακτικών λύσεων
9.22 Η ψυχολογία του οφειλέτη
9.23 Η θέση του πωλητή - υπεύθυνου είσπραξης
9.24 Σημεία προσοχής
9.25 Eπιπλέον συμβουλές στην αντιμετώπιση των αντιρρήσεων
9.26 Παραδείγματα ερωτήσεων
Τεστ αξιολόγησης
10.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
10.2 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής ACTA

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να εκκινήσουν μια καριέρα σε αυτό τον τομέα ή θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους όσον αφορά τις τηλεφωνικές πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθύνεται: 

 • Στα στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων
 • Σε φοιτητές
 • Σε agents που στελεχώνουν call centers
 • Σε γραμματείς
 • Σε εργαζόμενους που διαχειρίζονται πελάτες τηλεφωνικά
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται
 • Σε ελευθέρους επαγγελματίες που διαπραγματεύονται
 • Σε άτομα που εργάζονται σε τηλεφωνικές και δια ζώσης πωλήσεις και βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με αυτή την πολύ σημαντική δεξιότητα στις μέρες μας
 • Σε trainers/εκπαιδευτές που επιθυμούν να διαχειριστούν σωστά την επικοινωνία ως εργασιακό εργαλείο, να αναπτύξουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες, να αναπτύξουν λειτουργικές εργασιακές σχέσεις & υψηλό επίπεδο ομαδικότητας, να αυξήσουν τους δείκτες παραγωγικότητας και τις πωλήσεις τους.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

phone icon 2310 005188

Βαθμολογία

4.5
20 ψήφοι
60%
5
30%
4
10%
3
0%
2
0%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητές

Βασιλική Φλωροπούλου
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρθρογράφος, Business & Life Coach

Η Βασιλική Φλωροπούλου είναι Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρθογράφος,Business & Life Coach, πιστοποιημένη από τον Acc Accredited Association for Coaching του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο, επαγγελματική και βιωματική εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και πολυετή προϋπηρεσία και βιωματική εμπειρία στην εκπαίδευση επικοινωνίας της Vodafone. Είναι Ιδρύτρια της εταιρίας Floropoulou-coach.me. και ομιλήτρια σε πληθώρα σεμιναρίων και ομιλιών. Έχει αναλάβει πλήθος εταιρικών εκπαιδεύσεων σε πωλητές, στελέχη επιχειρήσεων, agents σε δικηγορικά γραφεία και call centers μεγάλων επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται σε θέματα, Ηγεσίας, Management, Επικοινωνίας και Τεχνικών Πωλήσεων .Είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και αυτό που χαρακτηρίζει τις εκπαιδεύσεις της είναι η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση με το κοινό!

Περισσότερα +
IST College
Independent Studies of Science & Technology

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού το IST College προσφέρει Bachelors και Masters, Supported Distance Learning προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στους ακόλουθους ακαδημαϊκούς τομείς:

 • Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
 • Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
 • Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Ο σκοπός του "Τηλεφωνικές Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών" - Advanced Certified Course by ACTA είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών, την αύξηση των τηλεφωνικών και δια ζώσης πωλήσεων, αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και εμπειρία του καταναλωτή.


Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αυξήσουν τους δείκτες της παραγωγικότητας τους
 • Να βρίσκουν τρόπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πελάτες τους
 • Να αξιοποιούν τη δύναμη της επικοινωνίας με την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών
 • Να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται
 • Να χρησιμοποιούν επικοινωνιακά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κρίσης
 • Nα ενισχύσουν το customer care
 • Nα εργάζονται έξυπνα γρήγορα και αποτελεσματικά
 • Να αποφεύγουν μακροσκελής συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα
   

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Ειδικό 255€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Κανονικό 300€
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο phone icon 2310 005188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: