Διοργανωτής Σεμιναρίου: IST COLLEGE
ONLINE DIPLOMA

Εξαγωγές στην πράξη

4.8
(13 ψήφοι)
Έναρξη 11 Ιουνίου
4 εβδομάδες
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 11 Ιουνίου 2060
4 εβδομάδες Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Diploma «Εξαγωγές στην πράξη» του IST COLLEGE βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα σας δίνεται πρόσβαση στο υλικό της νέας ενότητας. Μετά το πέρας των τεσσάρων εβδομάδων, συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του σεμιναρίου για τουλάχιστον δυο έτη, καθώς και σε νέο επικαιροποιημένο περιεχόμενο που ενδεχομένως να προστεθεί.

Θεματολογία

1.1α Τι είναι οι Εξαγωγές; Γιατί οι Εξαγωγές είναι η μόνη επιλογή για την Ελληνική Επιχείρηση;
1.1β Τι σημαίνει ο όρος "Εξαγωγές";
1.2 Ελληνικές Εξαγωγές: ποιες Ελληνικές Επιχειρήσεις Εξάγουν και Που εξάγουν;
1.3 Ποια είναι τα κίνητρα για να εξάγω;
1.3.1 Ενδογενή Κίνητρα
1.3.2 Εξωγενή Κίνητρα
1.4 Ανάλυση της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης
1.5 Διάγνωση Επιπέδου Εξαγωγικής ετοιμότητας
1.6 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
1.6.1 Το εργαλείο της SWOT Ανάλυσης
1.6.2 Το εργαλείο της PEST Ανάλυσης
1.7 Είστε έτοιμοι να εξάγετε;
1.8 Αλφαβητάρι Εξαγωγών
1.8.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξαγωγικής ετοιμότητας (αρχείο)
1.8.2 Εγχειρίδιο Εισαγωγών Εξαγωγών ΑΑΔΕ 2020
1.8.3 Μηνιαία Στοιχεία Εισαγωγών, Εξαγωγών και Εμπορικό Ισοζύγιο, με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα, εξαιρουμένων των Πετρελαιοειδών
1.8.4 Μηνιαία Στοιχεία Εισαγωγών, Εξαγωγών και Εμπορικό Ισοζύγιο, με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα
1.8.5 ΕΛΣΤΑΤ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ιανουάριος 2021)
1.8.6 Εισαγωγές, Αφίξεις, Εξαγωγές, Αποστολές και Εμπορικό Ισοζύγιο
Τεστ αξιολόγησης
2.1 Προσαρμογή προϊόντος στις απαιτήσεις της αγοράς – στόχου
2.2 Κυβερνητικούς κανονισμούς
2.3 Τροποποιήσεις προϊόντος
2.4 Μεταφορά
2.4.1 Παράγοντες επηρεασμού του τρόπου µεταφοράς
2.4.2 Τρόποι µεταφορά εµπορευµάτων
2.4.3 Υπολογισµός εξόδων µεταφοράς
2.4.4 Αποστολή εµπορευµάτων - Incoterms
2.4.5 Ασφάλιση µεταφοράς
2.4.6 Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
2.4.7 Μορφές και διαδικασίες ασφάλισης
2.4.8 Ασφαλιστικά προϊόντα του Ο.Α.Ε.Π.
2.5α Επιλογή Προϊοντικής Στρατηγικής - Μέρος Πρώτο
2.5β Επιλογή Προϊοντικής Στρατηγικής - Μέρος Δεύτερο
2.5γ Επιλογή Προϊοντικής Στρατηγικής - Μέρος Τρίτο
2.6 ICC Incoterms στο Διεθνές Εμπόριο
2.6.1 ΡΗΤΡΕΣ Α Β C
Τεστ αξιολόγησης
3.1 Τι είναι η Έρευνα Αγοράς και γιατί είναι απαραίτητη;
3.1.1 Πώς μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά η έρευνα αγοράς την επιχείρηση σας;
3.1.2 Πρωτογενής Έρευνα Αγοράς
3.1.3 Δευτερογενής Έρευνα Αγοράς
3.2 Μέθοδοι καθορισμού αγορών στο εξωτερικό: Ενεργητική & Παθητική έρευνα αγοράς
3.3 Μεθοδολογία Διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς
3.3.1 Οδηγοί Επιχειρείν
3.3.2 Συνήθεις Δυσκολίες της Έρευνας Αγοράς
3.4 Φορείς Διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς
3.4.1 Η συνεισφορά του διαδικτύου και τα Trade Leads
3.4.2 Οδηγίες για Έρευνα Εξαγωγικών Αγορών
3.4.3 Προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου
3.5 Κριτήρια Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού
3.6 Ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter
3.7 Πηγές αναζήτησης στοιχείων για να καταλήξω στην αγορά στόχο
3.8 Χρησιμοι Συνδεσμοι για Εξαγωγεις
3.8.1 Doing Business Germany 2018
3.8.2 Doing Business USA 2020
3.8.3 Επιτραπέζιες Ελιές στην Ιταλία 2021
3.8.4 Έρευνα Ελαιόλαδο GB
3.8.5 Ο τομέας του οίνου στην Ολλανδία
Τεστ αξιολόγησης
4.1 Τρόποι Εισόδου και δίκτυα Διανομής
4.1.1 Η Σύγχρονη Διάρθρωση Χονδρεμπορίου και Λιανεμπορίου και οι άμεσες εξαγωγές (direct exports)
4.1.2 Εσωτερικό Τμήμα Εξαγωγών (Export Department) & Εξωτερικό Τμήμα Εξαγωγών (Export management house)
4.1.3 Αντιπρόσωπος Πωλήσεων - Βroker & Aντιπρόσωπος - Διανομέας Εμπορευμάτων
4.1.4 Υποκατάστημα Πωλήσεων - Θυγατρικές εταιρείες - Μικτές εταιρείες - Στρατηγική συμμαχία - Άμεση Πώληση
4.1.5 Συμφωνία Μεταφορέα – Forwarder - Συλλογικές εξαγωγές - Κοινοπραξίες Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
4.1.6 Εταιρίες Διαχείρισης Εξαγωγών - Αδειοδότηση (Licensing) - Δικαιόχρηση (franchising) - Royalties
4.2 Με ποια κριτήρια επιλέγω τον αντιπρόσωπο/διανομέα μου - Μέγεθος & Καταγραφή των πωλήσεων - Γεωγραφική Ανάλυση
4.2.1 Μίγμα Προϊόντος - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός - Πολιτικές Πωλήσεων - Προφίλ Πελατών - Κύριες Αντιπροσωπεύσεις - Προωθητικές Ενέργειες
4.3 Οι έμμεσες εξαγωγές (indirect exports) - Εγχώριος Πράκτορας - Εγχώριος Έμπορος - Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου
4.4 Ποια μορφή δραστηριότητας να επιλέξω;
4.5 Λίστα καταλληλόλητας συνεργάτη
4.6 Brokerage Agreement
4.6.1 NCNDA - 2Way – ICC
4.6.2 Αντιπρόσωπος Πωλήσεων - Παράδειγμα Συμφωνητικού
4.6.3 Παραδείγματα κριτηρίων συνεργατών και ερωτήσεις
Τεστ αξιολόγησης
5.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
5.2 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής Acta Advanced Certification

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Online Diploma "Εξαγωγές στην πράξη" απευθύνεται:

 • Στον επιχειρηματία που αναζητά να κάνει τις πρώτες του πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού
 • Στον επιχειρηματία που θέλει να αναδιοργανώσει, να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την επιχείρηση του ώστε να βρει συνεργάτες στο εξωτερικό
 • Στα στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στο εξαγωγικό ή εμπορικό τμήμα
 • Στον παραγωγό ή αγρότη, ο οποίος θέλει να εξάγει το προϊόν του
 • Στον επαγγελματία/σύμβουλο, ο οποίος θέλει να βοηθήσει τους πελάτες του να εξάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους
 • Στον φοιτητή-απόφοιτο που επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις εξαγωγές
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

phone icon 2310 005188

Βαθμολογία

4.8
13 ψήφοι
85%
5
15%
4
0%
3
0%
2
0%
1

Εισηγητές

Διομήδης Θεοχαρόπουλος
Συνιδρυτής Beyond Exports - Executive Diploma στις Εξαγωγές

Ο Διομήδης Θεοχαρόπουλος έχει σπουδάσει Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur στη Γαλλία και Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατέχει MBA από το University of Bolton. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του Διεθνές Εμπορίου σε Ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές. Διδάσκει το προγράμματα Beyond Exports Executive Diploma στο IST College. Εξειδικεύεται στο Διεθνές Εμπόριο με εμπειρία στις εξαγωγές τροφίμων, στον παραφαρμακευτικό και φαρμακευτικό κλάδο. Από το 2016 έως το 2018, διετέλεσε Διευθυντής Εξαγωγών της Power Health Hellas, της μεγαλύτερης Ελληνικής Εταιρείας Φυσικών Προϊόντων Υγείας  και στα τέλη του 2018 ανέλαβε την θέση του Business Development & Licensing Manager στην Ανφαρμ Ελλάς, Ελληνικής φαρμακευτικής Εταιρείας παραγωγής γενοσημων με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Το 2019, ίδρυσε το Beyond Exports – Executive Diploma (www.beyondexports.gr), πρώτο Εξειδικευμένο & Πιστοποιημένο Executive Diploma στις Εξαγωγές που τελείται υπό την αιγίδα του Ε.Β.Ε.Α. και υποστηρίζεται από το Ε.Β.Ε.Π., το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο καθώς και τον  Έλληνο-Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύνδεσμο, με σκοπό την προώθηση της Εξωστρέφειας και της Εξαγωγικής Κουλτούρας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Περισσότερα +
Δημήτρης Μητράκος
Ιδιοκτήτης/CEO Yamas, Συνιδρυτής Beyond Exports - Executive Diploma στις Εξαγωγές

O Δημήτρης Μητράκος έχει σπουδάσει Στατιστική και Ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc πάνω στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Είναι ο Ιδρυτής της εταιρείας Yamas, η οποία από το 2015, πρωτοπορεί με τα Ελληνικά της Προϊόντα στα ράφια μεγάλων καταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το 2019, ίδρυσε μαζί με τον Διομήδη Θεοχαρόπουλο, το Beyond Exports – Executive Diploma, πρώτο Εξειδικευμένο & Πιστοποιημένο Executive Diploma στις Εξαγωγές σε συνεργασία με το IST College υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ με σκοπό την προώθηση της Ελληνικής Εξωστρέφειας.

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Το online diploma “Εξαγωγές στην Πράξη” αποτελεί μια σύγχρονη και δοκιμασμένη λύση στην προσπάθεια της μέσης Ελληνικής επιχείρησης να στραφεί στις διεθνείς αγορές. Η έμπειρη ομάδα του Beyond Exports, μέσα από πρακτική προσέγγιση, εκπαίδευση σε όρους αγοράς, αναφορές σε πραγματικές περιπτώσεις και βέλτιστες πρακτικές, προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προχωρήσουν στην επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσπάθεια για εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας. Το προγράμμα “Εξαγωγές στην Πράξη” αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία, στέλεχος ή και φοιτητή, ο οποίος θέλει να παραμείνει αναταγωνιστικός σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει!

Ο υποψήφιος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να προετοιμάσει την Επιχείρηση του για τα πρώτα της βήματα στο εξωτερικό
 • Να κατανοήσει τι σημαίνει Ελληνικό Προϊόν στο Εξωτερικό και τι πιστεύουν οι υποψήφιοι συνεργάτες του
 • Να προετοιμαστεί γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια είναι η δύναμη του ελληνικού Brand σε σχέση με τον ανταγωνισμό στο Εξωτερικό
 • Να καταλάβει ποιες ενέργειες χρειάζεται να ακολουθήσει για να δει το προϊόν του στα ράφια καταστημάτων ή Σούπερ Μαρκετ στο Εξωτερικό
 • Να αναζητήσει τον ιδανικό πελάτη-συνεργάτη στο Εξωτερικό μέσα από δομημένη έρευνα ξένων αγορών
 • Να κατανοήσει με ποια κριτήρια θα επιλέξει τον συνεργάτη-πελάτη του σε μία ξένη αγορά
 • Να κατανοήσει ποιες είναι οι δικλίδες ασφαλείας που θα εξασφαλίσουν την ομαλή συνεργασία μαζί με τον συνεργάτη-πελάτη του σε μία ξένη αγορά
 • Να σχεδιάσει σωστά τις εξαγωγές του
 • Να κατανοήσει πώς οι στοχευμένες εξαγωγές μπορούν να εξασφαλίσουν το cash flow της επιχείρησης
 • Να κατανοήσουν τους σωστότερους τρόπους εισόδου σε ξένες αγορές και τον τρόπο επιλογής αυτών

Κόστος

Έναρξη Εγγραφών 7 Ιουνίου 2060
Ειδικό 425€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2022
Κανονικό 500€
Εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2022
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο phone icon 2310 005188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: