Η επιχειρηματικότητα και 10 συμβουλές για να επιτύχετε

Οργάνωση & Διοίκηση

05/06/2024
Η λέξη «επιχειρηματικότητα» ακούγεται και αναπαράγεται πολύ συχνά στον σύγχρονο κόσμο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως η μεγάλη πλειοψηφία γνωρίζει ακριβώς τον ορισμό και τη σημασία της. Λαμβάνοντας υπόψη, τις συνθήκες της αγοράς που μεταβάλλονται συνεχώς, την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομικές αυξομειώσεις, αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για μία απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα. Τόσο για έμπειρους, όσο και για νέους επιχειρηματίες, οι συμβουλές των ειδικών μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για την ανάπτυξη της εταιρείας τους. 
 
Αυτό το άρθρο, αποτελεί έναν οδηγό για την επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της. Παρακάτω, θα αναλύσουμε την αξία της καινοτομίας, τη σημασία της δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αφουγκραστείτε την αγορά ώστε να θέσετε μακροπρόθεσμους στόχους και να σχεδιάσετε στρατηγικές ώστε να τους πετύχετε. Άλλωστε η ιστορία έχει δείξει πως η σωστή καθοδήγηση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Οι δέκα συμβουλές των ειδικών που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε καλύτερα τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις με αποτέλεσμα την επιτυχία της εταιρείας σας και κατ’ επέκταση την κερδοφορία της. 
 

Τι είναι η επιχειρηματικότητα; 

 
Η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία αναγνώρισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ευκαιριών για τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Πρόκειται για μια δυναμική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη σχεδίαση, τη διαχείριση και την ανάληψη ρίσκων με στόχο τη δημιουργία αξίας και κέρδους. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομίας, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, φέρνει έσοδα στο κράτος κ.α. 
 
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας; Η καινοτομία είναι ένα από αυτά καθώς οι επιχειρηματίες αναπτύσσουν νέες ιδέες ή εξελίσσουν τις υπάρχουσες. Η ανάληψη ρίσκων με την επένδυση χρόνου και κεφαλαίου με στόχο τα κέρδη αποτελεί επίσης θεμέλιο λίθο. Συνεχίζουμε με την αναγνώριση των ευκαιριών που εξελίσσεται με τον σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού πλάνου που απαιτεί τη χρηματοδότηση από τον επιχειρηματία ή επενδυτές με τελικό σκοπό την απόκτηση κερδών. 
 
Αναλύοντας τα διαφορετικά είδη της επιχειρηματικότητας αξίζει να αναφέρουμε τα παρακάτω: Η μικτή επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε επιχειρηματικότητα εργαζομένων (οι δραστηριότητες διεκπεραιώνονται από μισθωμένους υπαλλήλους) και επιχειρηματικότητα κεφαλαιούχων (ασκείται από το άτομο που είναι ο ιδιοκτήτης). Η αμιγής επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες υψηλής αποτελεσματικότητας του επιχειρηματία που εάν γίνονταν από άλλους δεν θα είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Η συνεργατική επιχειρηματικότητα εφαρμόζεται σε ειδικούς τομείς (πχ αγροτικούς). Η εσωτερική επιχειρηματικότητα είναι οι επιχειρηματικές τάσεις των εργαζομένων σε μεγάλους οργανισμούς. Η εξωτερική επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε κάθε στοιχείο που βρίσκεται έξω από την επιχείρηση και την επηρεάζει.
 
Αναλύοντας τους διαφορετικούς τύπους της επιχειρηματικότητας αξίζει να αναφέρουμε τους παρακάτω: Η επιχειρηματικότητα των μικρών επιχειρήσεων αναφέρεται σε άτομα που έχουν τη δική τους επιχείρηση και προσλαμβάνουν μέλη της οικογένειας τους ή λίγους υπαλλήλους. Οι start-up επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα όραμα που βασίζεται στην έρευνα ή μία καινοτόμα ιδέα και μπορεί να προσελκύσει επενδυτές. Η επιχειρηματικότητα μεγάλων επιχειρήσεων εξαρτάται από την προσφορά νέων ή εξελιγμένων προϊόντων που προσαρμόζονται στην πρόοδο της τεχνολογίας και τις προτιμήσεις των πελατών. Τέλος, η κοινωνική επιχειρηματικότητα εστιάζει στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που επιλύουν κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. 
 

Η σημασία της επιχειρηματικότητας 

 
Η σημασία της επιχειρηματικότητας έχει να κάνει με τον αντίκτυπο της στην οικονομία αλλά και την κοινωνία καθώς αφορά άμεσα την ανάπτυξη κάθε χώρας. Αρχικά, η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας μειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας. Επίσης, προωθεί την καινοτομία και συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία κέρδους. Η επιχειρηματικότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και συμβάλει στην εύρεση ικανών επαγγελματιών και την προσέλκυση επενδύσεων. Τέλος, η σύγχρονη επιχειρηματικότητα έχει και κοινωνική και οικολογική διάσταση υιοθετώντας βιώσιμες λύσεις και δράσεις κοινωνικής ευθύνης. 
 
 

Ο ρόλος του επιχειρηματία στην επιχειρηματικότητα

 
Ο επιχειρηματίας αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικότητας με την ιδέα, το όραμα και τη στρατηγική του. Ο ρόλος του επιχειρηματία στην επιχειρηματικότητα είναι πολυδιάστατος και φυσικά παίζει κεντρικό ρόλο για την επιτυχία της επιχείρησης. 
 
Δεν έχει αναφερθεί τυχαία το όραμα ήδη κάποιες φορές παραπάνω καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και εκφράζεται τις περισσότερες φορές από τον ίδιο τον επιχειρηματία που οφείλει να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες της αγοράς και να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις. Στο σημείο αυτό ξεκινά ο στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος σχετίζεται με τον καθορισμό των στόχων, την οικονομική διαχείριση και την υπερπήδηση των εμποδίων που εμφανίζονται, έχοντας ως εμπνευστές τον επιχειρηματία αλλά και τους συμβούλους ή τους συνεργάτες του. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο πολύτιμες είναι οι ηγετικές ικανότητες του επιχειρηματία ο οποίος πρέπει να εμπνεύσει αλλά και να καθοδηγήσει τους εργαζομένους του. Ένας άλλος παράγοντας που αξίζει να αναφερθεί είναι η διαχείριση των πόρων που δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό και τη μέγιστη αξιοποίηση του. Όσο για την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, φαίνεται πως από αυτές εξαρτάται η επιτυχία αλλά και ο χρόνος που θα αντέξει μία επιχείρηση επαναπροσδιορίζοντας με ταχύτητα τον στρατηγικό σχεδιασμό και έχοντας ανεπτυγμένη αίσθηση του κινδύνου και της ευκαιρίας. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, ο ρόλος του επιχειρηματία στην επιχειρηματικότητα απαιτεί ένα εύρος δεξιοτήτων που δύσκολα συνδυάζονται σε ένα μόνο άτομο. 
 

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο

 
Ξεκινώντας με την εγχώρια επιχειρηματικότητα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2024 στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας. Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο του 2024 σημείωσε αύξηση 9,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023. Παράλληλα, την ίδια περίπου περίοδο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters, στην οποία συμμετείχαν 500 οικονομολόγοι, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να κυμανθεί στο 2,9% το 2024 και στο 3,0% το 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με το Global Entrepreneurship Monitor, υπάρχουν πάνω από 582 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% το 2024.
 

10 tips των ειδικών για την επιχειρηματικότητα 

 
  • Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να κατανοήσετε την αγορά, εντοπίζοντας τις ανάγκες, τα κενά και τις ευκαιρίες της. Στο ταξίδι αυτό, συνομιλήστε με ήδη επιτυχημένους επιχειρηματίες του κλάδου και ζητήστε τις συμβουλές τους. 
  • Επιλέξτε να ασχοληθείτε με κάτι που πραγματικά σας ενθουσιάζει και σας κάνει να έχετε πάθος γι’ αυτό, ώστε να δουλέψετε πολύ και να έχετε πολλές και διαφορετικές καινοτόμες ιδέες. 
  • Πάρτε απόφαση ότι στην αρχή θα χρειαστεί να δουλέψετε σκληρά και μάλιστα μάλλον περισσότερο απ’ ό,τι όταν ήσασταν εργαζόμενος στην επιχείρηση κάποιου άλλου. 
  • Δημιουργήστε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό πλάνο που θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο για τη διαχείριση των πόρων και τη στοχοθέτηση της εταιρείας σας. 
  • Παρότι οι πειρασμοί είναι πολλοί στην αρχή, οι ειδικοί προτείνουν να περιορίσετε το κόστος της επιχείρησης σας το πρώτο διάστημα ώστε να αποφύγετε ένα μεγάλο ρίσκο. 
  • Αξιοποιήστε τα δεδομένα, κάντε έρευνες και μη βασίζεστε μόνο στο ένστικτο σας για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
  • Επενδύστε χρόνο και χρήματα στη συνεχή εκπαίδευση και τη διαρκή μάθηση όχι μόνο για εσάς αλλά και για τους εργαζομένους σας ώστε να αναπτύσσεστε παράλληλα με την επιχείρηση. 
  • Προσπαθήστε να βελτιώσετε τις ηγετικές σας ικανότητες με στόχο να εμπνεύσετε την ομάδα σας και να ενθαρρύνετε τη συνεργασία σ’ ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον που οι εργαζόμενοι θα παρουσιάζουν τον καλύτερο τους εαυτό. 
  • Συνεχίστε να επενδύετε στην καινοτομία καθώς αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικότητας και θα εξασφαλίσει το ευοίωνο μέλλον της επιχείρησης σας αλλά και τη διαφοροποίηση της από τον ανταγωνισμό. 
  • Τέλος, δείξτε υπομονή και επιμονή καθώς η επιτυχία δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Φροντίστε να αγκαλιάσετε τα λάθη σας, να πάρετε ρίσκα όταν χρειάζεται και να ξεπεράσετε τις προκλήσεις με δουλειά και σωστές αποφάσεις, δίνοντας στον εαυτό σας αλλά και την επιχείρηση σας τον χρόνο που χρειάζονται. 
 

Πώς θα μάθετε περισσότερα για τη επιχειρηματικότητα μέσα από ένα ειδικό σεμινάριο για το Business Management 

 
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να παρακολουθήσετε ένα πλήρες σεμινάριο που θα σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
 
Tο Skillbox αποτελεί μία ελληνική πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Jobfind.gr - Career Portal που γεννήθηκε όταν έγινε αντιληπτή η ανάγκη για επιπλέον κατάρτιση σε όλους τους κλάδους, για την οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα η πίεση του χρόνου που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος επαγγελματίας. Απώτερος σκοπός είναι η εξέλιξη μέσω της παροχής εκπαίδευσης και στόχος αποδεικνύεται η ανάπτυξη soft και hard skills. 
 
Η υπηρεσία εκπαίδευσης του Skillbox δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να λαμβάνει πρακτικές γνώσεις σύμφωνα με το δικό του αυστηρό χρονοδιάγραμμα με online σεμινάρια, προσβάσιμα από όλες τις συσκευές, desktop και mobile με έμπειρους και διακεκριμένους εισηγητές, ενεργούς στην αγορά εργασίας.
 
Το πρόγραμμα «Business Management - Επιχειρηματικότητα & Χρηματοοικονομική Διαχείριση» αποτελεί ένα χρήσιμο «εγχειρίδιο» για τους νέους επιχειρηματίες καθώς προσφέρει σημαντικές γνώσεις που αφορούν τη δημιουργία της επιχείρησης, τον υπολογισμό της επένδυσης, την χρηματοοικονομική ανάλυση και διαχείριση μιας νέας εταιρείας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει όλα τα στάδια για την έρευνα αγοράς, τη δημιουργία της επιχείρησης, τη λογιστική παρακολούθηση και το marketing. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων για εργαζόμενους και νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται μια πρώτη προσέγγιση σε θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής λειτουργίας.
 
Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: