Ενισχύστε την καριέρα σας βελτιώνοντας τις δεξιότητές σας στους υπολογιστές

Career

24/12/2018
Η τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά στις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που διαθέτουν εντυπωσιακές γνώσεις και εμπειρία είναι σε ζήτηση.
 
Το Lifehack μας επισημαίνει ποιες είναι οι καλύτερες δεξιότητες πληροφορικής στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε.
 
1. Spreadsheets and Databases
Χρειάζεται να γνωρίζετε πολύ καλά τα ακόλουθα:
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • Statistics
 • Data Analytics
 • Adobe Campaign
 • Quickbooks
 • XML Database management system
 • Filemaker Pro
 • MATLAB
 • Hive
 • FORTRAN
 • RDBMS (Relational Database Management System)
 • SAS
 
2. Social Media, Email και Blogging
 • Content Management System (CMS)
 • Google Analytics
 • Cascading Style Sheets (CSS)
 • Email Marketing
 • Web Page Design
 • WordPress
 • Digital Media
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Campaign Management Software
 
3. Graphic Design και Word Processing
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • AutoCAD
 • CorelDRAW
 • Microsoft Visual Studio
 • Maya
 • Microsoft Word
 • Microsoft Publisher
 • Operating Digital Cameras
 
4. Software και Hardware Design & Development
 • HTML
 • C/C++
 • Java
 • Python
 • XML
 • UI/UX
 • LINUX
 • CISC and RISC architecture
 • Embedded Processor Hardware Design
 • Memory Management
 • PCB Layout
 • SQL
 
5. IT Troubleshooting
 • Backup management
 • Diagnostics
 • End User support
 • Client-Server management
 • Installation and configuration
 • Issue tracking system (ITS)
 • System administration
 • Tech support
Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: