Πανεπιστήμια παγκοσμίου φήμης παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ online μαθήματα στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Δωρεάν Σεμινάρια / Εργαλεία

07/01/2019
190 πανεπιστήμια παγκοσμίως έχουν λανσάρει 600 δωρεάν online μαθήματα
 
Ο  Dhawal Shah συγκέντρωσε σε ένα άρθρο στο Quartz όλα τα δωρεάν αυτά μαθήματα, ενώ παράλληλα τα κατηγοροποίησε σύμφωνα με τις ακόλουθες θεματικές: Πληροφορική, Μαθηματικά, Προγραμματισμός, Επιστήμη Δεδομένων, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση & Παιδαγωγική, Υγεία & Ιατρική, Επιχειρήσεις, Προσωπική Ανάπτυξη, Μηχανική, Art & Design.
 
Στο παρόν άρθρο σας παρουσιάζουμε δωρεάν online μαθήματα, που αφορούν τον Προγραμματισμό και την Πληροφορική.
 
Προγραμματισμός
Πληροφορική
Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: