Τo Linkedin παρουσιάζει τα κορυφαία skills για το 2019 και δίνει δωρεάν πρόσβαση σε σεμινάρια για να τα αποκτήσετε!

Δωρεάν Σεμινάρια / Εργαλεία

15/01/2019

Το LinkedIn ανέλυσε τις τάσεις προσλήψεων σε ολόκληρη την πλατφόρμα του για να καθορίσει τις πιο απαιτητικές δεξιότητες. Ανατρέξτε στα παρακάτω μαθήματα - δωρεάν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου - για να αναπτύξετε τις κορυφαίες δεξιότητες και να επιτύχετε το 2019.

Δεξιότητα 1. Δημιουργικότητα
Δωρεάν Σεμινάριο: Creativity Bootcamp

Δεξιότητα 2. Πειθώ
Δωρεάν Σεμινάριο: Becoming a thought leader

Δεξιότητα 3. Συνεργατικότητα
Δωρεάν Σεμινάριο: Being an effective team member

Δεξιότητα 4. Adaptability
Δωρεάν Σεμινάριο: Strategic Agility

Δεξιότητα 5. Time Management
Δωρεάν Σεμινάριο: Finding Your Time Management Style

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: