Ποια η διαφορά του elearning και του mlearning, τη νέα τάση στην εκπαίδευση;

Career

15/01/2019

Η ανάγκη για αποτελεσματική διάδοση της γνώσης επέβαλε ότι οι αίθουσες διδασκαλίας δεν πρέπει πλέον να περιορίζονται σε τέσσερις τοίχους. Έτσι άρχισε η εξ αποστάσεως μάθηση. Στη συνέχεια, καθώς η τεχνολογία εξελίχθηκε, τα μαθήματα δεν παρέχονταν δια αλληλογραφίας, αλλά έφταναν και στους υπολογιστές τους. Έτσι αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική μάθηση. Και τώρα, επειδή οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι πια συνδεδεμένοι με τα γραφεία τους (αύξηση απομακρυσμένου προσωπικού), τα μαθήματα παραδίδονται στις φορητές συσκευές τους όπου μπορούν να την έχουν εν κινήσει.

Αν και η eLearning και η mLearning χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις εναλλακτικά, οι δύο τρόποι μάθησης διαφέρουν από πολλές απόψεις.
Εδώ, απαριθμούμε κάποιες από τις κύριες διαφορές μεταξύ των δύο όρων, σύμφωνα με πληροφορίες του Shilf Learning.

Σκιαγραφώντας τους ορισμούς:
Το "e" στο elearning σημαίνει "ηλεκτρονική". Επομένως, η ηλεκτρονική μάθηση είναι οποιαδήποτε μορφή μάθησης που παρέχεται με ηλεκτρονικές συσκευές όπως ο υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, η εκμάθηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και μέσω των δικτύων Intranet / Extranet.
Το "m" στο mLearning σημαίνει "κινητό". Έτσι, η mLearning είναι οποιαδήποτε μορφή γνώσης που γίνεται με τη χρήση χειρός και φορητών συσκευών.
Και τι κοινό έχουν; Το mLearning είναι ένα υποσύνολο του eLearning, διότι και οι δύο μορφές βασίζονται στην ψηφιακή επικοινωνία για να πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία στους εκπαιδευόμενους. Αλλά οι ομοιότητες τελειώνουν εδώ.

Η γενική διαφορά: Ο σκοπός
Πότε πρέπει να επιλέξετε το ένα και πότε το άλλο;
Το eLearning παίρνει τα ηνία όταν πρέπει να διδαχθείτε συγκεκριμένες δεξιότητες ή να μελετήσετε σε βάθος ένα θέμα. Επιλέγετε το mLearning για μια συνεχή διαδικασία εκμάθησης, όπου χρειάζεστε γρήγορη πρόσβαση σε κομμάτια πληροφοριών, συνήθως εν κινήσει.
Οι λέξεις-κλειδιά για το eLearning είναι: δομή, συνέπεια, επαγγελματισμός.
Οι λέξεις-κλειδιά για το mLearning είναι: On-demand, άμεσο, στοχευμένο

Στο Skillbox.gr χρησιμοποιούμε μια υβριδική μορφή εκπαίδευσης που περιλαμβάνει και τις δυο μορφές, ώστε να μπορείτε να δείτε τα σεμινάρια μας τόσο από την άνεση του υπολογιστή σας, όσο και εν κινήσει από τις κινητές συσκευές.

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: