Γιατί είναι σημαντική η e-learning εκπαίδευση για τους Έλληνες εργοδότες και το προσωπικό τους!

Career

21/01/2019

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ηλεκτρονική μάθηση έχει αυξηθεί σε δημοφιλία. Υπάρχουν πολλά οφέλη για την ηλεκτρονική μάθηση τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους οργανισμούς που ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να το κάνουν. Για εταιρείες που αναζητούν το κάτι παραπάνω για να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους, τα online μαθήματα είναι ένας προσιτός, χρονικά αποδοτικός τρόπος για την αύξηση της γνώσης, έτσι όλο και περισσότεροι οργανισμοί επιλέγουν την ηλεκτρονική κατάρτιση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους κατάρτισης, σύμφωνα με το udutu.

Οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον
Η ηλεκτρονική μάθηση απαιτεί μια εκ των προτέρων επένδυση, αλλά κάθε φορά που πραγματοποιείται πρόσβαση στο μάθημα, βελτιώνεται η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), επειδή διαιρείται το σταθερό κόστος παραγωγής ανάλογα με τον αριθμό των χρήσεων. Υπάρχουν επίσης αποταμιεύσεις μέσω μειωμένων ταξιδιών, μειωμένου υλικού, ενοικίασης χώρων κλπ. Τα έξοδα του εκπαιδευτή είναι συνήθως μία φορά, αφού το ίδιο το υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από πολλούς εκπαιδευόμενους.
Ακόμη, υπάρχει πρόσθετη εξοικονόμηση χρόνου αφού η εκπαίδευση στην τάξη διαρκεί πολύ περισσότερο από την online. Η ηλεκτρονική μάθηση δεν είναι μόνο οικονομικότερη αλλά και φιλική προς το περιβάλλον.
Οι μειωμένες διαδρομές των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και δεδομένου ότι όλα αυτά είναι σε ηλεκτρονική μορφή, η κατανάλωση χαρτιού μειώνεται σημαντικά.

Βελτιωμένη διατήρηση
Η τεχνολογία έχει επιτρέψει τα διαδικτυακά μαθήματα να είναι πολύ πιο διαδραστικά από ό, τι στο παρελθόν. Τα μαθήματα δεν πρέπει πλέον να είναι γραμμικά και απαιτούν απλώς από τον συμμετέχοντα να διαβάζει κείμενο ή να βλέπει video στην οθόνη της επιλογής τους. Η τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν επιλογές, ώστε τα online μαθήματα να σχεδιάζονται περισσότερο σαν παιχνίδια και αυξάνεται έτσι η αφοσίωση. Μελέτες έχουν δείξει ότι το gamification ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών και βελτιώνει τη διατήρηση της προσοχής. Πολλά εργαλεία στην αγορά έχουν διευκολύνει την ενσωμάτωση αυτού του τύπου μάθησης. Οι νέες τάσεις της τεχνολογίας και οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εξατομίκευση των υλικών μελέτης για κάθε μαθητή δίνοντάς τους πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους και διαδρομές μέσα από το υλικό που του παρέχεται. Ο εργοδότης μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει αξιόπιστα εργαλεία μάθησης για να ταιριάζει με τις ικανότητες με τους μαθησιακούς στόχους που επιτυγχάνει ο εργαζόμενος. Πρόκειται για μια βελτίωση των συμβατικών μεθόδων μάθησης.
Το eLearning επιτρέπει επίσης στους μαθητές να περάσουν από το υλικό με το δικό τους ρυθμό και χωρίς να περιμένουν άλλους, οι συμμετέχοντες στο eLearning μπορούν να μάθουν σχεδόν πέντε φορές περισσότερο το υλικό χωρίς να αυξάνουν το χρόνο που αφιερώνουν στην εκπαίδευση τους.
Τα μαθήματα μπορούν επίσης να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθούν ως πόροι. Διατηρώντας το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης ξεχωριστά από την αξιολόγηση, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να περάσουν από το υλικό όσες φορές χρειάζονται για να πετύχουν στην εξέταση και να επιστρέψουν ξανά στο υλικό για να το αναθεωρήσουν αργότερα.

Ευκαμψία
Ένας βασικός λόγος που το eLearning έχει δει μια τέτοια αύξηση στη χρήση τα τελευταία χρόνια είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αναλαμβάνουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε τους ευχαριστεί. Με το υλικό σε απευθείας σύνδεση, οι άνθρωποι μπορούν να προσαρμόσουν τη μάθηση γύρω από την επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή, και όχι το αντίστροφο. Μπορούν να προσεγγίσουν το μάθημα με τον τρόπο που λειτουργεί καλύτερα γι 'αυτούς, με μαθήματα προσαρμοσμένα για αυτοδιδασκαλία για να κάνουν τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη.
Ένα άλλο πλεονέκτημα των μαθημάτων eLearning είναι ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση όλη την ημέρα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μάθουν το θέμα με τον δικό τους ρυθμό και σε ένα άνετο περιβάλλον. Επίσης, εξασφαλίζει ότι οι γρήγοροι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους νωρίτερα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Έχοντας διαθέσιμη εκπαίδευση 24 ώρες το 24ωρο, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσφέρουν κατάρτιση προσωπικού σε διαφορετικές χρονικές ζώνες χωρίς περιορισμό των εσωτερικών πόρων.

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: