Οι 10 χώρες με τους καλύτερους μισθούς παγκοσμίως!

Infotainment

12/03/2019

Είτε σκοπεύετε να μετεγκατασταθείτε είτε σας ενδιαφέρει εγκυκλοπαιδικά να το γνωρίζετε, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κοινοποίησε τους μέσους μισθούς για δεκάδες χώρες. Εδώ βρίσκεται η λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες στο κομμάτι αυτό όπως την ανάρτησε το Career Addict. Τα ποσά αφορούν το ετήσιο εισόδημα.

10. Αυστραλία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $49,126
Μέσο ΑΕΠ(2017): $49,882
Κατώτατος Μισθός (2017): $23,374
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 5%

9. Βέλγιο
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $49,675
Μέσο ΑΕΠ(2017): $46,301
Κατώτατος Μισθός (2017): $21,309
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 6.2%

8. Αυστρία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $50,349
Μέσο ΑΕΠ(2017): $49,247
Κατώτατος Μισθός (2017): None
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 5.1%

7. Νορβηγία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $51,212
Μέσο ΑΕΠ (2017): $70,590
Κατώτατος Μισθός (2017): None
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 4%

6. Δανία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $51,466
Μέσο ΑΕΠ (2017): $49,613
Κατώτατος Μισθός (2017): None
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 4.8%


5. Ολλανδία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $52,877
Μέσο ΑΕΠ(2017): $53,582
Κατώτατος Μισθός (2017): $21,276
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 3.5%

4. ΗΠΑ
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $60,558
Μέσο ΑΕΠ(2017): $59,495
Κατώτατος Μισθός (2017): $15,080
Ποσοστό Ανεργίας(2019): 4%

3. Ισλανδία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $61,787
Μέσο ΑΕΠ(2017): $52,150
Κατώτατος Μισθός (2017): None
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 2.9%

2. Ελβετία
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $62,283
Μέσο ΑΕΠ(2017): $61,360
Κατώτατος Μισθός (2017): N/A
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 2.4%

1. Λουξεμβούργο
Μέσο ετήσιο εισόδημα: $63,062
Μέσο ΑΕΠ(2017): $109,192
Κατώτατος Μισθός (2017): $23,791
Ποσοστό Ανεργίας(2018): 5%
Στην κορυφή της λίστας είναι ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου. παρά το μέγεθός τους, Στο Λουξεμβούργο απολαμβάνουν μία από τις καλύτερες οικονομίες - και το τρίτο υψηλότερο ΑΕΠ - στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η οικονομία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό τομέα (καθώς και από τους τομείς του χάλυβα και του βιομηχανικού τομέα), ενώ η χώρα λόγω του πρασίνου της έχει χαρακτηριστεί ως η «πράσινη καρδιά της Ευρώπης».

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: