Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να βάλουμε τα audiobooks στη ζωή μας και δωρεάν προτάσεις!

Προσωπική Ανάπτυξη

11/06/2019

Τα οφέλη από την ακρόαση των audiobooks είναι αμέτρητα...

Τα Audiobooks είναι εντυπωσιακά, εκπαιδευτικά, πληροφοριακά, διασκεδαστικά και είναι ιδανικά για όσους έχουν πολύ ή λίγο χρόνο.
Τα Audiobooks μπορούν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο που ακούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, βελτιώνουμε τις γνώσεις μας ειδικά για τους νέους αναγνώστες, παρατηρούμε καλύτερα τη γλώσσα που μιλάμε.

Συγκεντρωτικά κάποια από τα οφέλη για την τακτική ακρόαση audiobooks, είναι τα εξής:

  • Αύξηση της ακρίβειας ανάγνωσης κατά 52%
  • Αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης, επέκταση του λεξιλογίου και βελτίωση της ευχέρειας
  • Διδασκαλία της προφοράς ειδικά αν πρόκειται για audiobook σε άλλη γλώσσα
  • Βελτίωση της κατανόησης κατά 76%.
  • Βελτίωση της απόδοσης σε τεστ κατά 21% αφού βοηθά αποτελεσματικά στη μάθηση

Ιδιαίτερα για τους μαθητές:

  • Το 27% των παιδιών από το νηπιαγωγείο έως το 12ο έτος τους μαθαίνουν ακουστικά.
  • Οι σπουδαστές μπορούν να ακούν και να κατανοούν δυο φορές περισσότερο από την απλή ανάγνωση
  • Ο συνδυασμός κειμένου και ήχου αυξάνει την ανάκληση των πληροφοριών κατά 40% από ότι αν υπήρχε μόνο το κείμενο.


Η ακοή είναι η πρώτη γλωσσική δεξιότητα που αποκτάμε και το 85% αυτού που μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε ακούγοντας. Για τους νέους μαθητές που έχουν δυσκολία στην ανάγνωση, η ακρόαση των Audiobooks μπορεί να κάνει τη διαδικασία μάθησης πολύ πιο εύκολη. Επίσης, το καθιστά περιεκτικό και διασκεδαστικό!
Υπάρχουν ατελείωτοι λόγοι για τους οποίους τα ακουστικά βιβλία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της μάθησης είτε πρόκειται για εκπαιδευτικά βιβλία είτε για λογοτεχνικά.

Χρειάζεστε παραδείγματα για να πειστείτε;
Βρείτε ελεύθερα, νόμιμα audiobooks:


*Mε πληροφορίες από Western Downs Libraries

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: