Πώς κάποιες δεξιότητες ζωής μπορούν να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας

Προσωπική Ανάπτυξη

12/06/2019

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ύπαρξη δεξιοτήτων ζωής αποτελεί ουσιαστικό αγαθό για να ανταποκριθεί κανείς στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Οι δραματικές αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομίες τα τελευταία πέντε χρόνια συνδυάστηκαν με την τεχνολογική εξέλιξη με συνέπειες για την εκπαίδευση, τον εργασιακό χώρο και τη ζωή μας. Για να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ρυθμό και τις αλλαγές της σύγχρονης ζωής, οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νεότεροι χρειάζονται νέες δεξιότητες ζωής, όπως η ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους και της απογοήτευσης. Οι σημερινοί φοιτητές θα καταλάβουν πολλές νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, με τις σχετικές πιέσεις και την ανάγκη για ευελιξία.


Οφέλη για το άτομο
Στην καθημερινή ζωή, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής βοηθά τους ανθρώπους να:
• Βρουν νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
• Αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους και να διδαχθούν το να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όσα κάνουν και όχι να κατηγορούν τους άλλους
• Εμπνέουν εμπιστοσύνης τόσο στις προφορικές δεξιότητες όσο και στην ομαδική συνεργασία
• Να αναλύουν τις επιλογές, να λαμβάνουν αποφάσεις και να κατανοούν γιατί κάνουν ορισμένες επιλογές εκτός του περιβάλλοντος εργασίας, εκπαίδευσης κλπ.
• Αναπτύξουν μια καλύτερη αίσθηση αυτογνωσίας και εκτίμησης για τους άλλους


Οφέλη για την απασχόληση
Ενώ οι σπουδαστές εργάζονται σκληρά για να πάρουν καλούς βαθμούς και να μάθουν όσα πρέπει, ώστε να διεκδικήσουν επάξια μια θέση εργασίας, δεν αρκεί μόνο αυτό. Σύμφωνα με έρευνα της CBI (Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας) οι εργοδότες ψάχνουν όχι μόνο για ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά και βασικές δεξιότητες ζωής, όπως:
• Η ικανότητα αυτοδιαχείρισης, επίλυσης προβλημάτων και κατανόησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Το να δουλεύουν καλά ως μέρος μιας ομάδας
• Διαχείριση χρόνου και ανθρώπινων πόρων
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς ρόλους και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
• Η δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή

Οφέλη για την κοινωνία
Όσο περισσότερο αναπτύσσουμε τις δεξιότητες ζωής μεμονωμένα, τόσο περισσότερο επηρεάζουμε και ωφελούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε:
• Η αναγνώριση των πολιτιστικών διαφορών διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία
• Ο σεβασμός της διαφορετικότητας επιτρέπει την άνθηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας, αναπτύσσοντας μια πιο ανεκτική κοινωνία
• Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης, η ικανότητα δικτύωσης και ενσυναίσθησης μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία αποφάσεων και όχι στη δυσαρέσκεια


Πηγή: Μacmillan Εnglish

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: