Νέο online σεμινάριο: Βασικές αρχές ναυτιλιακής χρηματοδότησης - Shipping Finance Alternatives

Skillbox News

16/06/2021

Ανακαλύψτε πέντε εναλλακτικούς τρόπους ναυτιλιακής χρηματοδότησης
για να κλείσετε τη συμφωνία με τον υποψήφιο χρηματοδότη σας!

 

Το SKILLBOX ανακοινώνει το νέο online σεμινάριο "Βασικές αρχές ναυτιλιακής χρηματοδότησης - Shipping Finance Alternatives" με τη συνεργασία του IMES (Institute of Maritime and Economic Studies) υπό την αιγίδα του IST COLLEGE με χρήση της εξελιγμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας μας.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο τόσο για αρχάριους, που έχουν μηδενική εμπειρία με την ναυτιλία, όσο και για όσους εργάζονται ήδη στον χώρο και επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα μυστικά του Shipping Finance.

Οι ενδιαφερόμενοι θα διδαχθούν τους 5 εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, κατανοώντας σε βάθος τον τρόπο σκέψης και φιλοσοφίας ενός χρηματοδότη επενδυτή, ώστε με την κατάλληλη προετοιμασία, η οποία αναλύεται στο σεμινάριο, να "ξελογιάσουμε" τον υποψήφιο χρηματοδοτη μας.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Θεόδωρος Χουλιαράς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το IMES.

Αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά για να το παρακολουθήσετε στον δικό σας χρόνο!
 

Δείτε το trailer και κλείστε τώρα τη θέση σας!

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: