10 skills που κάθε HR Manager πρέπει να έχει

Οργάνωση & Διοίκηση

18/04/2024
Στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο, ο ρόλος του HR Manager είναι κρίσιμος για την επιτυχία μιας εταιρίας ή μιας επιχείρησης. Αναλαμβάνοντας το βαρύ φορτίο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας, ο HR Manager πρέπει να έχει τις βασικές δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
 
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε προσεκτικά τις δέκα βασικές δεξιότητες που κάθε HR Manager πρέπει να κατέχει. Παρακάτω, θα εξετάσουμε πώς οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με την επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και πώς μπορούν να ενισχυθούν για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ανάπτυξη και την επιτυχία των εργαζομένων.
 

Τι είναι ο HR Manager;

 
Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού (HR) είναι εκείνος ο εργαζόμενος που επιβλέπει τις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες μιας εταιρείας ή μιας επιχείρησης. Ο HR Manager συνήθως διευθύνει το τμήμα HR και κατέχει σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.
 
Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού έχουν υπ’ ευθύνη τους σχεδόν σε κάθε κλάδο. Εφόσον μια εταιρεία έχει υπαλλήλους, συνήθως απαιτείται ένας διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού για να επιβλέπει τις προσλήψεις, την εκπαίδευση, την οργάνωση, την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας κ.α. 
 

Τι κάνει ένας διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού;

 
Ο HR Manager εκτελεί συνήθως ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Μερικά από τα πιο κοινά καθήκοντα του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνουν:
 
  • Συνεντεύξεις και πρόσληψη νέου προσωπικού
  • Επίβλεψη διαφορών πειθαρχικών διαδικασιών
  • Χειρισμός των σχέσεων των εργαζομένων
  • Εξασφάλιση της ασφάλειας και της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων
  • Διαχείριση παροχών και αποδοχών των εργαζομένων
 
Ο ρόλος του διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της εταιρείας. Παραδείγματος χάρη σε μεγάλες εταιρείες, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού στο τμήμα, όπου ο καθένας έχει τη δική του ειδικότητα.
 

Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες ενός HR Manager;

 
Ας ρίξουμε μια πιο βαθιά ματιά σε μερικές από τις βασικές ευθύνες του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού.
 
1. Πρόσληψη Νέων Υπαλλήλων
 
Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού παρακολουθούν τις ανάγκες των εργαζόμενων της εταιρείας και αφιερώνουν χρόνο κατανέμοντας σωστά τις ευθύνες για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Συνεργάζονται με διευθυντές προσλήψεων για να καθορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες και να βρουν τους κατάλληλους υποψήφιους ώστε να συναντηθούν μαζί τους. Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να επιβλέπουν τα πάντα, από τη σύνταξη της περιγραφής της αγγελίας εργασίας έως την επιτήρηση των συνεντεύξεων με τους διευθυντές.
 
2. Σύνδεσμος Μεταξύ Εργαζομένων και Διοίκησης
 
Τα στελέχη πρέπει να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν νέες αλλά και επιτυχημένες στρατηγικές, να παρέχουν βασική εκπαίδευση και να επικοινωνούν τις αλλαγές στους στόχους της διοίκησης σε ολόκληρη την εταιρεία. Με απλά λόγια, οι Hr Managers είναι το κομμάτι του παζλ που επιτρέπει στα στελέχη να πετυχαίνουν τις επιδιώξεις τους.
 
3. Διαχείριση μισθοδοσίας και παροχών
 
Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνος για τη διάθεση των πόρων και για την ομαλή κατανομή της μισθοδοσίας και των παροχών. Τα οφέλη των εργαζομένων μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα υγείας, άδεια μετ' αποδοχών, συνταξιοδοτικά προγράμματα και παροχές υποστήριξης και κατάρτισης.
 
4. Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Επειδή οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να τηρούν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια, είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σχετικά μ’ αυτά τα ζητήματα.
 
5. Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας
 
Ο Hr Manager αποτελεί συχνά την πρώτη επαφή  των νέων εργαζομένων με την εταιρεία. Είναι επίσης το κατάλληλο πρόσωπο να διευθετήσει την κατάσταση όταν προκύπτει σύγκρουση. Ως εκ τούτου, πρέπει να μεταφέρει τις αξίες και το όραμα της εταιρείας ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν την αίσθηση και τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας.
 
6. Επίλυση Διαφορών
 
Οι διευθυντές ανθρώπινων πόρων βοηθούν τους υπαλλήλους να συνεννοούνται και είναι διαθέσιμοι όταν υπάρχει ανάγκη επίλυσης συγκρούσεων. Ακούν και τις δύο πλευρές ενώ είναι σε θέση να επιβάλουν την πειθαρχία στους υπαλλήλους, να μεταφέρουν άτομα σε διαφορετικά τμήματα ή να απολύσουν υπαλλήλους σε σοβαρά ζητήματα. Ο στόχος σε αυτές τις καταστάσεις είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των εργαζομένων, ώστε ο χώρος εργασίας να επανέλθει στην κανονικότητα.
 

Τα απαραίτητα skills ενός HR Manager 

 
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 
Η επικοινωνία είναι η πιο συχνά αναφερόμενη δεξιότητα στις αναρτήσεις εργασίας για Hr Manager. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς ο Hr Manager είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της επιχείρησης και του εργαζομένου, εκπροσωπώντας και τα δύο μέρη.
 
2. Διοικητικές δεξιότητες 
 
Αν και η μορφή διοίκησης αλλάζει καθώς αξιοποιείται η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση, τα διοικητικά καθήκοντα παραμένουν σημαντικό μέρος του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τον χειρισμό των αδειών, των απουσιών, της μισθοδοσίας, των παροχών και πολλών άλλων.
 
3. Γνώση και εξειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Ψυχολογία είναι πολύ χρήσιμα σε έναν επαγγελματικό ρόλο HR. Η επιτυχία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται σε πολλές άλλες δεξιότητες και βοηθά στην κατανόηση των διαδικασιών.
 
4. Διαχείριση προτεραιοτήτων
 
Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικό είναι ένα έργο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι εργαζόμενοι να έχουν μεγάλη ποικιλία απόψεων για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν. Η δυνατότητα διαχείρισης αντικρουόμενων ιδεών και προτεραιοτήτων μεταξύ ομάδων θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανές παγίδες και να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις για να πετύχετε τον στόχο σας.
 
5. Συμβουλευτική
 
Μία από τις βασικές δεξιότητες του Hr Manager είναι να είστε σε θέση να συμβουλεύετε αποτελεσματικά τους υπαλλήλους και τα ανώτερα στελέχη, όταν χρειαστεί. Στόχος είναι  να επικοινωνείτε και να αλληλεπιδράτε με τρόπο που οικοδομεί εμπιστοσύνη και ενισχύει τη φήμη σας ως αξιόπιστου επαγγελματία. Εδώ είναι που οι εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες γίνονται ανεκτίμητες.
 
6. Καθοδήγηση 
 
Οι δεξιότητες καθοδήγησης ενισχύουν την ικανότητα ανάπτυξης των εργαζομένων, με απώτερο σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και της ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων τους με τους στόχους της εταιρείας.
 
7. Πρόσληψη
 
Η εύρεση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα, η επιλογή των καλύτερων εξ αυτών και ο καθορισμός της αντιστοιχίας μεταξύ του υποψηφίου και της εταιρείας είναι μερικά από τα πιο σημαντικά καθήκοντα ανθρώπινου δυναμικού.
 
8. Βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων
 
Η εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το 47% των Hr Managers ενώ πάνω από το 80% των εργοδοτών πιστεύει ότι η θετική εμπειρία των εργαζομένων οδηγεί στη δέσμευση, την ευημερία, την παραγωγικότητα, την προσέλκυση και τη διατήρηση των καλύτερων εργαζόμενων. 
 
9. Η επαφή με την τεχνολογία
 
Έρευνες δείχνουν ότι το 80% των μικρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό ανθρώπινου δυναμικού ή σχεδιάζουν να το χρησιμοποιήσουν στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, το 54% των εταιρειών με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, αυξάνουν τις δαπάνες τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού κατά 24% κατά μέσο όρο. Με απλά λόγια, οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν τα μοντέλα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Επομένως, η καλή γνώση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αν και δεν χρειάζεται να είστε ειδικός, το να γνωρίζετε τη χρήση μιας σειράς διαθέσιμων εργαλείων και συστημάτων θα σας βοηθήσει να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσλήψεις, την αξιολόγηση της απόδοσης, τη μισθοδοσία, τις ανταμοιβές και την παραγωγικότητα των εργαζομένων καταχωρούνται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα. 
 
10. Ευημερία
 
Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι τους παραμένουν ευτυχισμένοι, υγιείς και παραγωγικοί. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, το άγχος στο χώρο εργασίας επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα των εργαζόμενων και κάνει κακό στην υγεία τους. Καθώς οι εργοδότες αντιλαμβάνονται τη σημασία της ευημερίας των εργαζομένων, αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία για τις εταιρείες.
 

Πώς θα μάθετε περισσότερα για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από ένα ειδικό σεμινάριο για Hr Manager 

 
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, δεν υπάρχει καλύτερη λύση από το να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο από την άνεση του σπιτιού σας και με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. 
 
Tο Skillbox αποτελεί μία ελληνική πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Jobfind.gr - Career Portal που γεννήθηκε όταν έγινε αντιληπτή η ανάγκη για επιπλέον κατάρτιση σε όλους τους κλάδους, για την οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα η πίεση του χρόνου που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος επαγγελματίας. Απώτερος σκοπός είναι η εξέλιξη μέσω της παροχής εκπαίδευσης και στόχος αποδεικνύεται η ανάπτυξη soft και hard skills. 
 
Η υπηρεσία εκπαίδευσης του Skillbox δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να λαμβάνει πρακτικές γνώσεις σύμφωνα με το δικό του αυστηρό χρονοδιάγραμμα με online σεμινάρια, προσβάσιμα από όλες τις συσκευές, desktop και mobile με έμπειρους και διακεκριμένους εισηγητές, ενεργούς στην αγορά εργασίας.
 
Είτε είστε νέος ή νέα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη λειτουργία του τμήματος, είτε χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα πιο ισχυρό τμήμα HR, αυτό το σεμινάριο θα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να πετύχετε καλύτερες προσλήψεις, να αυξήσετε τη φήμη της εταιρείας σας και να διατηρήσετε το προσωπικό σας για πολλά χρόνια στην επιχείρηση σας. Στο Advanced ACTA-Certified Course «HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τον μεταβαλλόμενο ρόλο του HR, τις βασικές διαδικασίες και ευθύνες ενός επαγγελματία HR αλλά και τις τρέχουσες τάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη του τομέα. Θα εξεταστεί διεξοδικά η τόσο σημαντική θέση του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, είτε είναι ειδικός στον τομέα, είτε έχει επιφορτιστεί με τον ρόλο αυτό ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
 
Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: