Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό | Νέο Online Σεμινάριο από το IST COLLEGE

Skillbox News

09/02/2021

Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό κλάδο!


Το Skillbox.gr συνεργάζεται με το IST College και παρέχει τα εκπαιδευτικά εργαλεία και την πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου online εκπαιδευτικής εμπειρίας με την υπογραφή του Κολλεγίου.


Advanced Certified Course by ACTA 
Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική Βιομηχανία
Τρόπος διεξαγωγής: Online πλατφόρμα | Έναρξη: Άμεσα με την αγορά
 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουμε την έννοια και τα αίτια της κρίσης. Μέσα από αυτήν τη γνώση θα μπορέσουμε να περάσουμε στη διαχείριση της κρίσης. Η έννοια της εμπιστοσύνης και η επικοινωνιακή τακτική παίζουν σπουδαίο ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμη, θα εστιάσουμε στον Τουρισμό και συγκεκριμένα στη διαχείριση του Covid-19 που άλλαξε τις προσωπικές και επαγγελματικές ζωές μας με στόχο να μάθουμε πώς μπορούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί στον τουριστικό κλάδο!

Το πρόγραμμα "Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική Βιομηχανία" απευθύνεται:

  • Σε Διευθυντές επιχειρήσεων
  • Σε Ανώτατα Στελέχη εταιρειών
  • Σε Εργαζόμενους στον τομέα του Crisis Management
  • Σε Στελέχη που εργάζονται στον Τουρισμό και βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της Πανδημίας
  • Σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με αυτή την πολύ σημαντική δεξιότητα στις μέρες μας

Όλο το προσφερόμενο υλικό έχει δημιουργηθεί από στελέχη της αγοράς που συνεργάζονται με το IST College και παρέχεται μέσω της πλατφόρμας του Skillbox.gr για πρώτη φορά.
 

Δείτε το trailer και ξεκινήστε άμεσα το online σεμινάριο εδώ!

Jobfind

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: